Show simple item record

Study of properties and effect of some natural antimicrobial substances

dc.contributor.advisorMárová, Ivanacs
dc.contributor.authorHorňáková, Nikolacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:11Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:11Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHORŇÁKOVÁ, N. Studium vlastností a účinku přírodních antimikrobiálních látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88239cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60340
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá témou prírodných antimikrobiálnych látok rastlinného pôvodu, ich charakteristikou, účinkom voči mikroorganizmom, optimalizáciou antimikrobiálnych testov a zvýšením účinnosti obsiahnutých aktívnych látok. Teoretická časť popisuje použité rastlinné druhy, ich významné vlastnosti, ďalej spektrofotometrické metódy použité pri charakterizácii, zvyšovaní stability rastlinných extraktov a princípy antimikrobiálnych testov. V experimentálnej časti bolo spolu použitých 8 druhov čajov, vrátane nečajov (Pai Mu Tan, Formosa Gunpowder, Gunpowder Black, Honeybush, Lapacho, Aspalathus linearis a Paullinia cupana) a doplnených o 6 druhov liečivých bylín (Syzygium aromaticum, Urtica dioica, Hippophae rhamnoides, Matricaria recutita, Plantago lanceolata a škorica), ktoré boli extrahované rôznymi rozpúšťadlami (voda, etanol a dimetylsulfoxid). Extrakty boli testované na obsah antioxidačných látok a účinnosť proti trom bakteriálnym kultúram (Escherichia coli, Micrococcus luteus a Serratia marcescens). Pre zvýšenie antimikrobiálnej a antioxidačnej aktivity a stability boli vodné extrakty čajov enkapsulované do lipozómových častíc.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the testing of natural antimicrobial substances of plant origin, dealing with their characterisation, their effect against the microorganisms, optimization of antimicrobial testing and increasing of efficiency of their active compounds. Theoretical part of this thesis describes a characterisation of used natural species, their important properties, spectrophotometrical methods applied in determination of active compounds, opportunities of stabilization of natural substances and various techniques of antimicrobial testing. In experimental part 8 kinds of tea and non-tea plants (Pai Mu Tan, Formosa Gunpowder, Gunpowder Black, Honeybush, Lapacho, Aspalathus linearis and Paullinia cupana) were used and combined with 6 herbal species (Syzygium aromaticum, Urtica dioica, Hippophae rhamnoides, Matricaria recutita, Plantago lanceolata and cinnamon), extracted by different solvents (water, ethanol and dimethyl sulfoxide). In these extracts amount of antioxidants and effect to three bacterial cultures (Escherichia coli, Micrococcus luteus and Serratia marcescens) were determined. To improve antimicrobial, antioxidant activity and stability aqueous tea extracts were encapsulated into liposomal particles.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprírodné antibakteriálne látkycs
dc.subjectantimikrobiálna aktivitacs
dc.subjectčajecs
dc.subjectpolyfenolycs
dc.subjectflavonoidycs
dc.subjectantioxidantycs
dc.subjectenkapsuláciacs
dc.subjectlipozómycs
dc.subjectnatural antibacterial substancesen
dc.subjectantimikrobial activityen
dc.subjectteaen
dc.subjectpolyphenolsen
dc.subjectflavonoidsen
dc.subjectantioxidantsen
dc.subjectencapsulationen
dc.subjectliposomesen
dc.titleStudium vlastností a účinku přírodních antimikrobiálních látekcs
dc.title.alternativeStudy of properties and effect of some natural antimicrobial substancesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-20-16:57:34cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88239en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:09:44en
sync.item.modts2019.05.18 09:35:37en
dc.contributor.refereeKostovová, Ivetacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record