Show simple item record

Surface modification of biomaterials in the dielectric barrier discharge

dc.contributor.advisorMazánková, Věracs
dc.contributor.authorMaruniak, Marekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:16Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:16Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMARUNIAK, M. Povrchové úpravy biomateriálů v dielektrickém bariérovém výboji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88158cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60364
dc.description.abstractPráca sa zaoberá opracovaním povrchov rôznych polymérnych biomateriálov pomocou plazmy generovanej za atmosférického tlaku. Plazma je generovaná medzi dvoma elektródami pričom medzi nimi je vložené dielektrikum. Za použitia tohto typu výboja sa skúma zmena povrchových vlastností opracovaného materiálu ako je povrchová energia a kontaktný uhol v závislosti na dobe opracovania. Vyhodnotenie výsledkov povrchovej analýzy bolo uskutočnené metódou merania kontaktného uhlu a povrchovej energie pomocou prístroja See System. Cieľom práce bolo porovnať zmenu povrchových vlastností materiálu pred opracovaním a po opracovaní v plazme ako aj zmenu povrchových vlastností v závislosti na dobe starnutia. Výsledky sa líšia od typu použitého materiálu.cs
dc.description.abstractThe work deals with the treatment of surfaces of various polymeric biomaterials using a plasma generated at atmospheric pressure. Plasma is generated between two electrodes among which is inserted dielectric material. By using this type of discharge, the difference of treated material surface quality is being examined, ie. surface energy and contact angle according to the time of processing. Evaluation of the results of surface analysis was performed by the method of measuring the contact angle and surface energy using the apparatus See System. The goal was to compare the surface quality change, before and after processing in the plasma, as also its dependency on the time of aging. The results differs according to the type of material.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpovrchová úpravacs
dc.subjectdielektrický bariérový výbojcs
dc.subjectSee Systemcs
dc.subjectkontaktný uholcs
dc.subjectsurface treatmenten
dc.subjectdielectric barrier dischargeen
dc.subjectSee Systemen
dc.subjectcontact angleen
dc.titlePovrchové úpravy biomateriálů v dielektrickém bariérovém výbojics
dc.title.alternativeSurface modification of biomaterials in the dielectric barrier dischargeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-11:07:25cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88158en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:57:55en
sync.item.modts2021.11.12 20:11:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePřikryl, Radekcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)cs
but.defenceZmeškal: rozdíl mezi výkonem generátoru a příkonem elektrodového systému Márová: byly studovány chemické změny na povrchu materiálů po plazmatickém opracování Obruča: povrchová energie Veselý: přesnost a opakovatelnost měřenícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record