Show simple item record

Investigation of portlandite carbonation using the in-situ X-ray diffraction analysis

dc.contributor.advisorMásilko, Jiřícs
dc.contributor.authorRůžička, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:29:23Z
dc.date.available2019-04-04T05:29:23Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationRŮŽIČKA, L. Studium karbonatace portlanditu pomocí in-situ rentgenové difrakční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other88206cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60369
dc.description.abstractPráce se zabývá studiem karbonatace portlanditu pomocí in-situ rentgenové difrakční analýzy. Karbonatace portlanditu probíhá v betonových konstrukcích a je již poměrně široce popsána. Je zodpovědná za korozi a degradaci železobetonových stavebních prvků, a tím pádem je její vliv vnímán velmi negativně. Cílem této práce je určení ideálních podmínek pro průběh karbonatace portlanditu. V práci je sledován průběh karbonatace v závislosti na relativní vlhkosti a teplotě, který je následně vyhodnocován pomocí termických analýz (TG/DTA) a rentgenové práškové difrakce.cs
dc.description.abstractThesis deals with carbonation of portlandite using in-situ X-ray diffraction analysis. The carbonation of portlandite progress in concrete structures and it is already quite widely discussed. It is responsible for corrosion and degradation of reinforced concrete elements, and thus its influence is perceived very negatively. The main goal of this work is to determine the ideal conditions for the progress of carbonation of portlandite. In this work the progress of carbonation depending on the relative humidity and temperature was observated. The amount of carbonated portlandite was evaluated by means of thermal analyzes (TG / DTA) and X-ray analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkarbonatacecs
dc.subjectportlanditcs
dc.subjectrelativní vlhkostcs
dc.subjectteplotacs
dc.subjectCarbonationen
dc.subjectportlanditeen
dc.subjectrelative humidityen
dc.subjecttemperatureen
dc.titleStudium karbonatace portlanditu pomocí in-situ rentgenové difrakční analýzycs
dc.title.alternativeInvestigation of portlandite carbonation using the in-situ X-ray diffraction analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2019-06-17-09:14:49cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88206en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:07:20en
sync.item.modts2020.03.31 22:44:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKoplík, Jancs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Tvrdík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceObhajoba bakalářské práce byla velmi zmatená a nepřehledná. Vyjadřovací interpretační schopnosti studenta jsou velmi slabé. Bakalářská práce obsahuje průměrně kvalitní výsledky v odpovídajícím rozsahu, nicméně student je jen s obtížemi diskutoval. Oponent přítomen nebyl. Jeho otázky nebyly uspokojivě zodpovězeny avšak během diskuse byla jistá snaha o opravu odpovědí. Další otázky v diskusi nebyly.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record