Show simple item record

Softening of poly(3-hydroxybutyrate)

dc.contributor.advisorKučera, Františekcs
dc.contributor.authorBrňák, Matúšcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:03Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:03Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBRŇÁK, M. Změkčování poly(3-hydroxybutyrátu) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other90670cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60370
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá zmäkčovaním PHB vybranými typmi zmäkčovadiel. Vplyv zmäkčovadiel je porovnávaný medzi sebou vzhľadom na ich vlastnosti a štruktúru. V teoretickej časti sú zhrnuté poznatky o zmäkčovaní polymérov a charakterizované jednotlivé druhy zmäkčovadiel. Experimentálna časť sa zaoberá samotným zmäkčovaním PHB v roztoku a tavenine. PHB bol rozpúšťaný v chloroforme a do vzniknutého roztoku boli pridávané zmäkčovadlá ATBC, TBC, ATEC, TEC, TOTM, PVAc a butylglykol s obsahom 30 hm %. Při zmäkčovaní v tavenine bola pripravená polymérna pasta s obsahom změkčovadla 70 hm % a 30 hm % PVAc. Zmes bola plastifikovaná v mixéri, pričom čas a želatinačná teplota boli stanovené experimentálne. Pomocou TGA boli stanovené hodnoty tepelnej degradácie pripravených vzoriek. DSC analýzou boli sledované hodnoty Tg, Tm a Xc. U vzoriek mäkčených v tavenine bola stanovená tvrdosť materiálu v stupnici Shore A a podľa Vickersa.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the inluence of PHB softening, of selected types of plasticizers. The effect of the plasticizers are compared between themselves with regard to their properties and structure. The theoretical part summarizes the knowledge about softening polymers and characterized different types of plasticizers. The experimental part deals with PHB softening in the solution and in the melt. The plasticizers ATBC, TBC, ATEC, TEC, TOTM, PVAc and butylglycolate dilution containing 30 wt % were added to the PHB previously dissolved in chloroform. In the case of softening in the melt, a polymer paste was prepared, containing 70 wt % of plasticizers and 30 wt % of PVAc. The mixture was plasticized in a mixer, wherein time and temperature of the gelatinization were determined experimentally. Thermal degradation of preprared samples were specified by TGA. Values of Tg, Tm and Xc, was determined by DSC analysis. The samples plasticized in the melt were determined by the hardness of the material according to the Shore A scale and the Vickers scale.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpoly(3–hydroxybutyrátu)cs
dc.subjectzmäkčený PHBcs
dc.subjectzmäkčovadlács
dc.subjectštruktúra zmäkčovadielcs
dc.subjectPVAccs
dc.subjectpoly(3–hydroxybutyrate)en
dc.subjectsoftened PHBen
dc.subjectplasticizersen
dc.subjectstructure of plasticizersen
dc.subjectPVAcen
dc.titleZměkčování poly(3-hydroxybutyrátu)cs
dc.title.alternativeSoftening of poly(3-hydroxybutyrate)en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-16-07:43:42cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid90670en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:00:47en
sync.item.modts2020.03.30 13:42:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePetruš, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceStudent přednesl ve svém vystoupení výborné výsledky své bakalářské práce. Prezentace byla jak po obsahové tak formální stránce velmi dobrá a splnila požadavky kladené na bakalářskou práci. Dotazy oponenta i členů komise zodpověděl správně a prokázal, že má výborné znalosti o tématu řešeném v bakalářské práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record