Show simple item record

Possibilities of utilization of boiler slag

dc.contributor.advisorOpravil, Tomášcs
dc.contributor.authorFialová, Gabrielacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:17Z
dc.date.available2019-06-14cs
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationFIALOVÁ, G. Možnosti využití kotelních strusek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other91114cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60373
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá studiem kotelní strusky (škváry) a jejím možným využitím v průmyslu žáromateriálů. Soustřeďuje se na její chemické a minerální složení, zejména na obsah mullitových fází a Fe2O3 u něhož je pravděpodobné, že se bude podílet na snižování teploty tání, teplotní odolnosti. V průběhu práce je navržena a experimentálně ověřena metoda pro snížení obsahu železných podílů ve strusce. Současně je sledován vliv sníženého množství železných podílů na teplotní odolnost materiálu a výsledky jsou dále zpracovávány a vyhodnocovány. Ke sledování teplotní odolnosti byla zvolena metoda žárové mikroskopie.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis studies the boiler slag (slag) and its potential use in refractory materials industry. It concentrates its on chemical and mineral composition. Mullite parts and Fe2O3 probably lowers the melting point and heat resistance. During the work is proposed and experimentally validated a method for reducing the content of iron in the slag shares.Is observed the effect of the reduced number of iron units for the heat resistance of the material. The results are further processed and assessment. Thermal resistance was monitored using incandescent microscopy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectKotelní struskacs
dc.subjectmullitcs
dc.subjectoxidy železacs
dc.subjectlouhovánícs
dc.subjectBoiler slagen
dc.subjectmulliteen
dc.subjectiron oxideen
dc.subjectleachingen
dc.titleMožnosti využití kotelních strusekcs
dc.title.alternativePossibilities of utilization of boiler slagen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-11:27:24cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid91114en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:57:29en
sync.item.modts2021.11.12 12:30:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMásilko, Jiřícs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceStudentka přednesla ve svém vystoupení základní teze a výsledky své bakalářské práce. Prezentace byla jak po obsahové tak formální stránce dobrá a splnila požadavky kladené na FCH na bakalářskou práci. Dotazy oponenta i členů komise zodpověděla správně a prokázala, že má uspokojivé znalosti o tématu řešeném v bakalářské práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record