Show simple item record

Evaluation of electrochemical characteristics of AZ31 wrought magnesium alloy

dc.contributor.advisorDrábiková, Juliánacs
dc.contributor.authorHána, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:18Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:18Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHÁNA, T. Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ31 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other91319cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60382
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou elektrochemické charakterizace tvářené hořčíkové slitiny AZ31, která byla vystavena koroznímu prostředí 0,1 moldm3 roztoku chloridu sodného. Pro vyhodnocení elektrochemických charakteristik jako jsou korozní rychlost, korozní proudová hustota, korozní potenciál a polarizační odpor byly použity metody elektrochemické impedanční spektroskopie a potenciodynamické zkoušky. V teoretické části jsou shrnuty způsoby výroby hořčíkových slitin, vliv legujících prvků na vlastnosti materiálu a typy koroze, které vedou k degradaci materiálu. V experimentální části jsou popsány použité metody, jejich výsledky a nakonec je uvedena diskuze získaných dat a jejich srovnání.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue of electrochemical characterization of AZ31 wrought magnesium alloy, which was exposed to corrosive environment of 0.1 moldm3 solution of sodium chloride. Electrochemical impedance spectroscopy and potentiodynamic tests were used for evaluation of electrochemical characteristics such as corrosion rate, corrosion current density, corrosion potential and polarization resistance. There is a summary of ways of a production of magnesium alloys, influence of alloying element on properties of material and types of corrosion, which leads to degradation of material in the theoretical part. In the experimental part there is characterization of used methods, summary of results and a discussion of obtained data and its comparison.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTvářená hořčíková slitina AZ31cs
dc.subjectkorozecs
dc.subjectkorozní odolnostcs
dc.subjectpotenciodynamické zkouškycs
dc.subjectelektrochemická impedanční spektroskopie.cs
dc.subjectAZ31 wrought magnesium alloyen
dc.subjectcorrosionen
dc.subjectcorrosion resistanceen
dc.subjectpotentiodynamic testen
dc.subjectelectrochemical impedance spectroscopy.en
dc.titleHodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ31cs
dc.title.alternativeEvaluation of electrochemical characteristics of AZ31 wrought magnesium alloyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-11:27:24cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid91319en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:17:40en
sync.item.modts2020.04.01 02:41:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeTkacz, Jakubcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceUchazeč se ve svém vystoupení zabýval prezentací své bakalářské práce a jejích hlavních výsledků. Vystoupení bylo jak po obsahové tak po formální stránce velmi dobré, jasné a srozumitelné. Dotazy oponenta zodpověděl správně a úplně. V diskuzi se členy komise prokázal znalosti studované problematiky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record