Show simple item record

Calculating disparity map from color stereo images

dc.contributor.advisorKlečka, Jancs
dc.contributor.authorKulíková, Barboracs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:49:07Z
dc.date.available2018-10-21T21:49:07Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKULÍKOVÁ, B. Výpočet mapy disparity z barevných stereo snímků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other94292cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60474
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje tvorbě disparitních map. První kapitoly jsou zaměřeny na fyziologii lidského vnímání prostoru a metodách zobrazení 3D obsahu, což jsou témata blízce související s disparitní mapou, jejím vznikem a praktickým využitím. Následuje popis používaných metod zpracování obrazu. Stěžejní teoretická kapitola pojednává o metodách výpočtu disparitní mapy a použitých principech. V praktické části byla vytvořena aplikace s uživatelským rozhraním v prostředí MATLAB. Aplikace umožňuje tvorbu disparitních map pomocí lokálních a globálních metod. Funkčnost aplikace a implementace metod je experimentálně ověřena a byl proveden experiment srovnávající jednotlivé metody a zkoumající vliv parametrů lokální metody na kvalitu disparitní mapy. Součástí práce bylo vytvoření jednoduché databáze stereosnímků.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with a creation of the depth maps. The first chapter concerns with the physiology of a human space perception and the methods of displaying the 3D content which are the topics closely related to the depth map, its creation and practical usage. Subsequently, there is a chapter focused on the description of the used methods of the image processing. The fundamental theoretical chapter deals with the methods of computing the disparity and used principles. In the practical part of the thesis an application has been made with a user interface in the Matlab environment. The application enables the user to create the disparity maps through the local and global methods. The functionalism of the application and the implementation of the methods are experimentaly verified. An experiment comparing the methods and analyzing influence of the local method parameters on the quality of the depth map has been made. The last part of the thesis was to create a simple stereopicture database.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDisparitycs
dc.subjectdisparitní mapacs
dc.subjecthloubková mapacs
dc.subjectstereoskopiecs
dc.subjectMIcs
dc.subjectSSIMcs
dc.subjectCGRADcs
dc.subjectDepth Discontinuities by Pixel-to-Pixel Stereocs
dc.subjectSSDcs
dc.subjectDisparityen
dc.subjectdisparity mapen
dc.subjectdepth mapen
dc.subjectstereoscopyen
dc.subjectrepresentation of the imageen
dc.subjectMIen
dc.subjectSSIMen
dc.subjectCGRADen
dc.subjectDepth Discontinuities by Pixel-to-Pixel Stereoen
dc.subjectSSDen
dc.titleVýpočet mapy disparity z barevných stereo snímkůcs
dc.title.alternativeCalculating disparity map from color stereo imagesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-16-09:29:34cs
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid94292en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 01:12:48en
sync.item.modts2020.03.31 00:24:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeNováček, Petrcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci s výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record