Poslední příspěvky

 • Teslova bezlopatková turbina 

  Lokaj, Jakub
  Diplomová práce se zabývá popisem konstrukcí bezlopatkového stroje označovaného jako Teslova turbína. Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část zahrnující konstrukci a experimentální měření vyrobeného modelu ...
 • Jednotka pro analýzu pohybu závodních plavců 

  Kumpán, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem výpočetní metody pro analýzu dat měřených inerciální měřicí jednotkou nesenou plavcem během plaveckého tréninku. V rámci návrhu byl vyvinut algoritmus využívající fúzi měření akcelerometru ...
 • Návrh konstrukčního řešení automatického podavače tablarů pro skladovací systém SLL LogiMat 

  Stoklásek, Tomáš
  Hlavním úkolem této práce je navrhnout automatický podavač výsuvných polic (tablarů) o celkové hmotnosti 760 kg pro vertikální skladovací systém Logimat. Ve zprávě je uveden konstrukční výpočet podavače s pevnostním výpočtem ...
 • Ověření účinku očkovadel na strukturu litiny s využitím termické analýzy 

  Chyla, Ondrej
  Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá klasifikáciou liatin, problematikou jej výroby, spôsobmi očkovania a hodnotením kvality liatiny pomocou termickej analýzy. Cieľom praktickej časti bolo zistiť vplyv stupňa ...
 • Modulární dopravník 

  Winter, Jaroslav
  V této diplomové práci je konstrukční návrh modulárního válečkového dopravníku, který je součástí flexibilní montážní linky na výrobu automobilových sedadel. Práce obsahuje konstrukční a funkční řešení válečkové tratě. V ...
 • Návrh nové technologie výroby vybrané součásti 

  Záveský, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku CNC stroj. Práce se zabývá charakteristikou CNC strojů, souřadnými systémy, výhodami a nevýhodami CNC, využití CAD/CAM softwaru. V další části se zabývá návrhem pro zvolení ...
 • Návrh přípravku pro výrobu slupice 

  Vondráček, Petr
  Abstrakt podléhá utajení.
 • Zjednodušení procesů firmy KSK Kuřim 

  Sekerová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zjednodušováním podnikových procesů. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy jako podnik či proces, dále jsou uvedeny vybrané metody řízení firem – TPS, KAIZEN, 5S, Six Sigma a ...
 • Návrh vodní mikroelektrárny pro malé spády a malé průtoky 

  Macek, Libor
  Cílem diplomové práce je nalezení typu vodní stroje, vhodného pro velmi nízké spády a malé průtoky, který by mohl být realizován jako mobilní mikrozdroj elektrické energie, pracující v ostrovním režimu. Práce se zabývá ...
 • Optimalizace měření a metod měření vybrané součásti 

  Zapletalík, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou statistické regulace procesu a metodami měření, používanými ve společnosti stoba Precizní Technika s.r.o. Na základě této analýzy budou navrženy případné změny, které by měly přispět ...
 • Optimalizovaný návrh sacího kanálu turbínového motoru 

  Kubo, Michal
  Táto diplomová práca sa venuje návrhu podzvukového sacieho kanála k malému prúdovému motoru integrovaného do trupu obratného bezpilotného prostriedku. Je tu uvedených zopár typov používaných vstupných ústrojenstiev za ...
 • Analýzy damage tolerance s uvážením interakce zatěžovacích kmitů 

  Vaněk, David
  Diplomová práce se zabývá studií retardačních modelů šíření únavové trhliny. V této práci je proveden jejich popis, zhodnocení, verifikace a následná aplikace demonstrována damage tolerance analýzou konkrétního konstrukčního ...
 • Jednoválcový motor pro silniční motocykl 

  Čech, Martin
  Diplomová práce pojednává o konstrukci čtyřdobého spalovacího motoru pro silniční motocykl do objemu 250 cm3. Jelikož se jedná o silniční motocykl, je v úvodu nastíněna legislativa ČR pro danou kategorii. Dále jsou formou ...
 • Aplikace vysokotlakého palivového systému na vznětový motor 

  Strouhal, Pavel
  Předložená diplomová práce je zaměřena na prošetření možnosti zástavby vznětového traktorového motoru novějším vstřikovacím systémem, přesněji systémem Common-Rail. Jedná se hlavně o aplikaci vysokotlakého palivového ...
 • Výroba táhlových háků 

  Frýdl, Pavel
  Požadavkem pro vytvoření nového technologického postupu výroby táhlových háků byla úspora nákladů pomocí optimalizace výchozího polotovaru a poloautomatizace pracoviště. Zvolením technologie podélného válcování pro výrobu ...
 • Deformační a napěťová analýza lebečního fixátoru 

  Chamrad, Jakub
  To, jak se bude implantát chovat v lebce, je velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje jeho funkci. K ovlivnění dochází především vnějšími silami a nitrolebečním tlakem. Tato zatížení mohou způsobit pohyb implantátu a ...
 • Pásový dopravník přestavitelný 

  Drápalík, Martin
  Cílem této diplomové práce je navrhnout pásový dopravník přestavitelný pro dopravu hnědého uhlí dle zadaných parametrů. Úvod je zaměřen na popis a rozdělení pásových dopravníků a na popis jednotlivých částí přestavitelných ...
 • Návrh na zefektivnění opracování desek z kompozitních materiálů 

  Holík, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním současné technologie třískového obrábění s řezáním vysokotlakým vodním paprskem na CNC stroji pro opracování desek z kompozitních materiálů. Cílem práce je rozbor a výpočet nákladů ...
 • Semiaktivní systém odpružení vozidla 

  Salcburger, Martin
  Cílem této diplomové práce je sestavit algoritmy řízení semi-aktivního systému odpružení pro čtvrtinový model vozidla, porovnat jejich funkci vzhledem k jízdnímu komfortu a jízdní bezpečnosti. Následně prověřit sestavené ...
 • Koncepční návrh přepravního vozu pro domestikované zvíře 

  Tvrdý, Josef
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem přívěsného vozu pro přepravu zvířete. Cílem práce je provést rešeršní rozbor podvozků pro přepravu zvířat, udělat konstrukční návrh přípojného podvozku a provést rozbor dynamických ...

Zobrazit další