Poslední příspěvky

 • Pásový dopravník přestavitelný 

  Drápalík, Martin
  Cílem této diplomové práce je navrhnout pásový dopravník přestavitelný pro dopravu hnědého uhlí dle zadaných parametrů. Úvod je zaměřen na popis a rozdělení pásových dopravníků a na popis jednotlivých částí přestavitelných ...
 • Kompensation von Härteunterschieden an Bauteilen während des Profilwalzens 

  Knobloch, Martin
  In der vorliegenden Masterarbeit Kompensation von Härteunterschieden an Bauteilen während des Profilwalzens wird die Einfluss der Härteschwankung auf die gefertigten Werkstücke beurteilt. Die Einflüsse wird mit der praktische ...
 • Analyse der thermischen Belastung des Werkstückes beim Trennschleifen von hochfesten Lagerlaufringen 

  Felgentreu, Sven
  Práce se zabývá tepelným namáháním valivých ložisek s vysokou pevností, které jsou řezány pomocí brusného kotouče. Při lineárním způsobu řezání brousícím kotoučem značně vzrůstá teplota podél střižnice. Takto vzniklé teplo ...
 • Řezání litých superlitin 

  Metelková, Jitka
  Tato práce se zabývá problémem vad vytvořených během operace řezání odlitků ze superslitiny na bázi niklu, Inkonelu 738LC. V práci je představena technologie přesného lití, metalurgie superslitin a jejich fyzikální a ...
 • Technologie frézování tenkostěnných součástí pro letecký průmysl 

  Ohnišťová, Petra
  Diplomová práce se zabývá rozborem a návrhem technologií obrábění součástí pro letecký průmysl, které se vyznačují vysokou štíhlostí, sníženou tuhostí a na které se vztahuje vysoký požadavek na únavové vlastnosti. Součástí ...
 • Integrace metody "párování materiálu nástroje a obrobku" a monitorování obrábění pro optimalizaci výrobních nákladů 

  Cahen, Guillaume
  Tato diplomová práce se zabývá zavedením monitorovacích metod pro řezné operace na vysoce nákladných součástkách pro letectví a kosmonautiku. Cílem je zajistit nastavení těchto monitorovacích nástrojů k podpoře průmyslového ...
 • Optimalizace technologického procesu na obráběcím centru 

  Šnejdar, Martin
  Cílem této práce je optimalizace technologického procesu na vybraném obráběcím centru. Proces optimalizace zahrnuje redukci výrobních nákladů a výrobních časů a automatizací výroby pomocí redukce naprogramových zastavení, ...
 • Pokročilá výroba individuálních ortopedických implantátů technologií selektivního tavení laserem 

  Trubačová, Pavlína
  Tato práce popisuje inovativní metodu výroby personalizovaných ortopedických implantátů pomocí aditivní technologie, konkrétně metodou Selective Laser Melting (SLM). Největší důraz byl kladen na výrobu prototypu kolenního ...
 • Výfukové potrubí pro motor BMW 

  Ševčík, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací výfukového potrubí a účinného tlumiče hluku pro vůz BMW 320i E30. Tento vůz je osazen 6 válcovým zážehovým motorem M20B20. Konstrukce je provedena s ohledem na pravidla, ...
 • Návrh a realizace software pro řízení ablační cely 

  Sýkora, Ota
  Podstatou této diplomové práce je návrh a realizace aplikace pro řízení laserové ablace. V práci je popsán problém laserové ablace, hardwarová specifikace zařízení a požadavky, které má aplikace splňovat. Druhá polovina ...
 • Zvyšování tepelných, elektrických a mechanických vlastnosti bezpečnostních brzd 

  Zermegh, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá podrobným rozborom elektromechanických bŕzd, používaných v krízových situáciách pre zastavenie elektrických motorov. Vplyv okolitého prostredia, zlý návrh materiálov, alebo konštrukčných parametrov ...
 • Návrh a realizace malosériové výrobní linky 

  Šíl, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a řízením malosériové výrobní linky, pro výrobu PVC/HT tvarovek. Jedná se o přestavbu zastaralé poloautomatické linky na plně automatickou. Výrobní linka obsahuje vytlačovací stroj, ...
 • Virtuální svět 

  Kováč, Robert
  Cílem této práce je popsat problematiku tvorby počítačových her a následně pomocí herního enginu Unity 3D navrhnout a vytvořit závodní hru pro hráče připojené ve virtuálním světě. První část práce se věnuje historii videoher, ...
 • Utváření mazacího filmu u spékaných kovových dílů impregnovaných olejem 

  Látal, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem utváření mazacího filmu u spékaných kovových dílů impregnovaných olejem. Tloušťka mazacího filmu v liniovém kontaktu je měřena pomocí metody optické interferometrie ...
 • Navařování Stellitem na ocel 1.4122 

  Daumer, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou svařování korozivzdorných ocelí. Provádí analýzu současného stavu korozivzdorných ocelí z hlediska svařování, chemického složení, fyzikálních a mechanických vlastností. Experiment ...
 • Návrh podpory řízení výroby v informačním systému 

  Hladký, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu podpory řízení výroby v informačním systému konkrétní společnosti. Na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu společnosti a jejího okolí je předložen ...
 • Plánovaný experiment 

  Holec, Tomáš
  Tato diplomová práce se věnuje problematice plánovaného experimentu. Začátek práce je zaměřen na vybudování dostatečného teoretického základu z oblasti matematické statistiky (kapitola 2) a to z důvodu snazšího pochopení ...
 • Analýza jízdních dat vozidla 

  Starý, Přemysl
  Diplomová práce se zabývá analýzou jízdních dat monopostů soutěže Formula Student. Pozornost je zaměřena na chování vozidla i jezdce. Je analyzován průběh brzdění, průjezd zatáčkou, vyváženost vozu. Zvláštní pozornost je ...
 • Návrh nové technologie výroby součásti pro automobilový průmysl 

  Kotrsal, Miloš
  Tato diplomová práce spočívá v analyzování stávajícího technologického postupu. Popsání dosavadních výrobních strojů, nástrojů a způsobu měření. Je popsána problematika frézovacích operací a její detailní popis, rozebrání ...
 • Generátor pro leteckou aplikaci HUMS 

  Zelda, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem samostatného zdroje elektrické energie pro Health and Usage Monitoring Systems instalovaný v ocasní části vrtulníku. Na začátku práce byly stručně představeny systémy HUMS a poté byla ...

Zobrazit další