Poslední příspěvky

 • Nástroje managementu kvality 

  Mužík, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je výběr a implementace nových nástrojů managementu kvality ve vybrané strojírenské společnosti INOX SERVIS s.r.o. V teoretické části jsou analyzovány jednotlivé nástroje a metody managementu ...
 • Vliv PVD povlaku na trvanlivost VBD při čelním frézování 

  Jašek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá trvanlivostí PVD a CVD povlaků při čelním symetrickém frézování. V teoretické části je popsána charakteristika slinutých karbidů, technologie frézování a charakteristika povlakovacích metod. ...
 • Posouzení traverzy mostového magnetového jeřábu 15t 

  Bartušek, Filip
  Diplomová práce se zabývá některými částmi mostového magnetového jeřábu o jmenovité nosnosti 15 tun. Tento jeřáb je určen pro provoz v ocelárně k manipulaci se sochory pomocí magnetů zavěšených na traverze. Tato práce je ...
 • Elektrochemické metody přípravy kovokeramických oxidačně odolných vrstev 

  Šťastná, Eva
  Na vzorcích z čistého hliníku (99,99+ %, VÚK čisté kovy, s. r. o.) a na vzorcích čistého titanu (99,95 %, Goodfellow) s vrstvou naprášeného hliníku (99,99 %, VÚK čisté kovy, s. r. o.) byl proveden technologický postup s ...
 • Výpočtová analýza jízdního chování vozidla 

  Doležal, Kamil
  Diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou jízdního chování vozidla. V první části jsou shrnuty a popsány základní parametry geometrie řízení. Další část se věnuje zkouškám, které se využívají ke studiu jízdního chování ...
 • Analýza vad typu nekovových vměstků v odlitcích hlav motorů a návrh metod jejich odstranění 

  Dratnal, Lukáš
  Zlepšování kvality kovu pro sériovou výrobu odlitků automobilového průmyslu vede ke zkvalitňování vlastností odlitků a k jejich nižším výrobním nákladům. Tato práce se zabývá analýzou nekovových vměstků obsažených v odlitcích ...
 • Návrh technologie výroby lůžka pro vyměnitelnou břitovou destičku 

  Jurča, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na navržení technologie výroby zubové mezery frézy. V teoretické části je shrnuta problematika materiálu, CAM technologie a frézování. V praktické části jsou uvedeny návrhy variant na výrobu s ...
 • Identifikace únavového poškození Al slitiny zpracované technologií SLM s využitím metody akustické emise 

  Zemanová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá studiem únavových vlastností hliníkové slitiny EN AW-2618A zpracované technologií selective laser melting (SLM). Byly sestrojeny částečné S-N křivky referenční slitiny a SLM materiálu v závislosti ...
 • Konstrukce simulátoru kyčelního kloubu 

  Žonda, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou experimentálneho simulátora bedrového kĺbu. Primárne využitie je štúdium hrúbky mazacieho filmu v umelých bedrových náhradách pomocou metódy interferometrie. Sekundárna je ...
 • Výroba výměníku krbové vložky 

  Běhounek, Martin
  Práce je zaměřena na návrh technologie výroby dílu krbové vložky. Na základě variantního řešení výroby a doložených výpočtů byla jako nejoptimálnější technologie výroby zvolena metoda ohraňování. Dle požadavků na teplotní ...
 • Výpočtové modelováni komplexních vlastních frekvencí tramvajového kola při průjezdu zatáčkou 

  Burian, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním komplexních vlastních frekvencí tramvajového kola při průjezdu zatáčkou. Cílem bylo nalezení nestabilních tvarů kola, analýza vlivu parametrů na nestabilní tvary a ...
 • Návrh nízkoemisní spalovací komory 

  Trnka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoemisní spalovací komory, která spaluje zemní plyn. Spalovací komora je typu CAN se šesti spalovacími komorami, které jsou souproudé se směšovačem. Jako stabilizátor je použit vířič. ...
 • Příprava vzorků pro elektrochemické studium povrchů – transport vzorku mezi UHV a elektrochemickým prostředím 

  Jakub, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem vybraných povrchů oxidů železa, konkrétně Fe3O4(001) and -Fe2O3(012). Použité výzkumné metody spojují tradiční techniky používáné v prostředí ultravysokého vakua (UHV) s technikami ...
 • Studium kvality řezu hliníkových a Cu slitin při tavném řezání v závislosti na procesních parametrech při laserovém dělení s využitím YbYAG vláknového laseru 

  Pilarčík, Edmund
  Diplomová práca pojednáva o laserovom rezaní farebných kovov na vláknovom Yb:YAG laseri a vyhodnocovaní drsnosti vzorkov rezných hrán. Pri zhotovení vzorkov z hliníku Al 99,5, bezkyslíkatej medi Cu – DHP a mosadze CuZn37 ...
 • Návrh škrticí klapky zážehového motoru 

  Jantač, František
  Diplomová práce se zabývá návrhem škrticího elementu sacího potrubí zážehového motoru s ohledem na minimalizaci škrticích ztrát při plném zatížení motoru. První část práce se zabývá prvky sacího traktu u soudobých spalovacích ...
 • Akumulace elektrické energie pro RD 

  Blabla, Ondřej
  Diplomova prace se zabyva problematikou akumulace elektricke energie v meritku rodinneho domu. Teoreticka cast popisuje jednotlive zpusoby akumulace elektricke energie. Prakticka cast je venovana navrhu a porovnani akumulace ...
 • Simulace dynamiky vozidla využitím software V-REP 

  Borek, Dušan
  Tato práce se zabývá modelováním dynamiky a vizualizací experimentálního vozidla CAR4 v programu V-REP. V první části se práce zabývá představením a možnostmi programu V-REP. V další části je realizováno modelování vozidla ...
 • Zařízení pro měření tepelného odporu rukavic 

  Pelikán, Jakub
  Tato práce řeší dnes již zcela běžnou problematiku ochrany zdraví při práci. Konkrétně ochranu lidské ruky při práci v extrémně chladném prostředí. Jedná se o rozbor materiálu vhodného pro sestavení umělé ruky, schopné ...
 • Návrh koncepce pasivního chlazení pro reaktor VVER-1000 

  Lamoš, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem pasivního systému chlazení pro jaderný reaktor VVER-1000. Tento typ reaktoru se nachází v České republice v Jaderné elektrárně Temelín. V práci je uveden přehled chladicích systémů různých ...
 • Tepelné čerpadlo vzduch - voda 

  Ratsam, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na tepelná čerpadla jako zařízení využívající zdroje nízkopotenciálního tepla pro vytápění objektů. Jsou zde charakterizovány jednotlivé druhy těchto zařízení podle principu činnosti a využívaných ...

Zobrazit další