• Analýza silového zatížení při obrábění hliníkových slitin monolitními frézami ze slinutého karbidu 

  Koubek, David
  Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu a rozšíření znalostí v oblasti experimentálního měření silového zatížení při frézování tenkostěnné součástky z hliníkové slitiny monolitními stopkovými frézami ze slinutého ...
 • Návrh větrání a vytápění v rekonstruovaném dvoupodlažním rodinném domě 

  Minařík, Petr
  Tato práce zahrnuje výpočet teplených ztrát v rekonstruovaném rodinném domě, návrh otopného systému a nuceného větrání. Stanovení tepelných ztrát objektu bylo provedeno dle normy ČSN EN 12831. Pro vytápění byl navržen ...
 • Modelování dynamických vlastností a chování technických soustav 

  Kšica, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou potenciálu dostupných výpočetních nástrojů pro převedení komplexních modelů technických soustav v modely jednodušší a jejich integrací s experimentálními modely. Nalezení metod pro ...
 • Výfukové potrubí pro motor BMW 

  Ševčík, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací výfukového potrubí a účinného tlumiče hluku pro vůz BMW 320i E30. Tento vůz je osazen 6 válcovým zážehovým motorem M20B20. Konstrukce je provedena s ohledem na pravidla, ...
 • Testování tepelných vlastností rukavic pomocí tepelného manekýna 

  Pidrová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá testováním tepelných vlastností rukavic pomocí tepelného manekýna. V první části je uvedena rešerše vztahující se k dané problematice, společně s odvozením výpočetního vztahu použitého pro měření. ...
 • Kluzná ložiska pro vysokotlaké čerpadlo 

  Novotný, Marek
  Cílem této práce je navrhnout kluzná ložiska pro naftové vysokotlaké čerpadlo, které je součástí systému Common rail od společnosti Motorpal. Tento výrobce je taktéž zadavatelem diplomové práce a od kluzných ložisek očekává ...
 • Membránová stěna kotle s pokročilým řízením průtoku 

  Češla, Martin
  Diplomová práce se zabývá hydraulickými poměry ve výparnících průtočných kotlů a popisuje problémy, které vznikají při proudění vody výparníkem. Zejména vznik aperiodické nestability výparníku a vznik hydraulické nerovnoměrnosti ...
 • Píst zážehového motoru na bioethanol 

  Žilinský, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je navrhnout píst pro motor Husqvarna FE 501 přeplňovaný turbodmychadlem pro potřeby soutěže Formula Student používající jako palivo bioethanol. Navržená konstrukce vychází z rešerše konstrukčního ...
 • Výroba a vlastnosti litin typu SiMo 

  Abramova, Elizaveta
  Při použití odlitků za teplot vyšší než 500 °C, a to zejména při cyklickém tepelném namáhaní, dochází k porušení odlitků a degradaci struktury. Pro tyto účely vydržely litiny s vyšším obsahem Si a Mo. Upozornění na zlepšení ...
 • Návrh vibračního generátoru s využitím nelineárních charakteristik 

  Rubeš, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na zkonstruování piezoelektrického generátoru s přidanou nelineární tuhostí. Lineární generátor má rezonanční frekvenci s velice úzkým pásmem rezonance. Následkem toho je generátor velice citlivý na ...
 • Nelineární analýza ztráty stability spalinového potrubí 

  Jelínek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá nelineární analýzou ztráty stability spalinového potrubí, které je součástí odsiřovací linky. Popisuje tvorbu zjednodušeného MKP modelu. Dále zmiňuje nastavování okrajových podmínek modelu ...
 • Letecká meteorologická data 

  Tarasovičová, Nikola
  Tato diplomová práce zdůrazňuje význam leteckých meteorologických dat pro plánování letu a strategické rozhodování za letu. Popisuje konvenční způsoby získávání meteorologických dat, a to před letem i během letu. Poskytuje ...
 • Studium kvality řezu hliníkových a Cu slitin při tavném řezání v závislosti na procesních parametrech při laserovém dělení s využitím YbYAG vláknového laseru 

  Pilarčík, Edmund
  Diplomová práca pojednáva o laserovom rezaní farebných kovov na vláknovom Yb:YAG laseri a vyhodnocovaní drsnosti vzorkov rezných hrán. Pri zhotovení vzorkov z hliníku Al 99,5, bezkyslíkatej medi Cu – DHP a mosadze CuZn37 ...
 • Akumulace energie v tlakovém vzduchu 

  Rešiliáno, Tomáš
  Práce se zabývá principem a problematikou provozu akumulačních elektráren, označovaných zkratkou CAES (Compressed Air Energy Storage). Jsou uvedeny a popsány příklady již existujících i připravovaných elektráren typu CAES ...
 • Elektrochemické metody přípravy kovokeramických oxidačně odolných vrstev 

  Jindrová, Eva
  Na vzorcích z čistého hliníku (99,99+ %, VÚK čisté kovy, s. r. o.) a na vzorcích čistého titanu (99,95 %, Goodfellow) s vrstvou naprášeného hliníku (99,99 %, VÚK čisté kovy, s. r. o.) byl proveden technologický postup s ...
 • Jednoválcový čtyřdobý motor motocyklu třídy enduro 

  Kotiza, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh jednoválcového čtyřdobého motoru. Koncepce motoru o zdvihovém objemu 450 cm3 splňující pravidla třídy enduro E2 je uzpůsobena pro aplikaci do motocyklu s extrémně dlouhou ...
 • Analýza vad typu nekovových vměstků v odlitcích hlav motorů a návrh metod jejich odstranění 

  Dratnal, Lukáš
  Zlepšování kvality kovu pro sériovou výrobu odlitků automobilového průmyslu vede ke zkvalitňování vlastností odlitků a k jejich nižším výrobním nákladům. Tato práce se zabývá analýzou nekovových vměstků obsažených v odlitcích ...
 • Návrh technologie výroby lůžka pro vyměnitelnou břitovou destičku 

  Jurča, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na navržení technologie výroby zubové mezery frézy. V teoretické části je shrnuta problematika materiálu, CAM technologie a frézování. V praktické části jsou uvedeny návrhy variant na výrobu s ...
 • Ukázky řízení pohonu s měničem frekvence Sinamics S120 

  Novák, Michal
  V této diplomové práci je popsán laboratorní proces ukázky řízení pohonu s měničem frekvence SINAMICS S120. Zaměření této práce je rozděleno do tří částí. Úprava pohonu na translační pohyb pro přepravu otevřené nádoby s ...
 • Předběžný návrh malého dvoumístného vrtulníku 

  Junas, Milan
  Diplomová práca sa zaoberá témou predbežného návrhu malého dvojmiestneho vrtuľníka s piestovým motorom. Cieľom nie je navrhnúť vrtuľník v celej miere jeho problematiky, preto boli zvolené len vybrané problémy, ktoré je ...