• Studie řízení výrobního procesu vybrané komponenty 

  Ločárková, Hana
  Diplomová práce se zabývá studií řízení výrobního procesu vybrané komponenty v akciové společnosti ŽĎAS. Touto komponentou je odlitek. První část je zaměřena obecně na výrobní proces odlitku, který začíná nabídkou, jejím ...
 • Zefektivnění výroby držáku jehelní tyče 

  Paděra, Radek
  Diplomová práce se zabývá výrobou součásti držáku jehelní tyče pro firmu MINERVA BOSKOVICE, a.s. za účelem návrhu zefektivnění výroby. První část diplomové práce je věnována rozboru použitých technologií na výrobu součásti. ...
 • Návrh nástroje pro radiální vypínání trubek kapalinou 

  Horák, Michal
  Předložená diplomová práce se v úvodní části zabývá literární studií zaměřenou na technologii radiálního vypínání trubek. Následně jsou sepsány možné vzorce pro teoretické stanovení napěťově-deformačních parametrů materiálu ...
 • Možnosti zvětšení zdvihového objemu čtyřválcového motoru Zetor 

  Zloch, Jan
  Diplomová práce se zabývá zpracováním počátečního návrhu konceptu motoru Zetor UŘ III se zvětšeným zdvihovým objemem a posléze provedením kontroly únosnosti hlavních a ojničních ložisek klikového hřídele pro tento koncept. ...
 • Sorpční tepelné čerpadlo 

  Veselý, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sorpčních tepelných čerpadel. Teoretická část práce se věnuje podrobnému popisu funkce adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel. Pro lepší pochopení adsorpčního cyklu je ...
 • Koncepční návrh elektromobilu 

  Szabó, Ákos
  Táto diplomová práca sa zaoberá koncepčným návrhom elektromobilu s elektromotormi nachádzajúcimi sa v nábojoch kolies. Na začiatku práce bola namodelovaná dynamika jazdy a dojazd elektromobilu, ktoré boli základom pre výber ...
 • Bezpečnost obráběcích strojů 

  Smetana, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá bezpečností obráběcích strojů, v rešeršní části pojednává o legislativních požadavcích Evropské Unie a České republiky. Jsou zde uvedeny a popsány základní právní předpisy, kterými se výrobci ...
 • Konstrukce zařízení pro měření charakteristik pneumatiky 

  Pacut, Patrik
  Cílem této práce je výběr metody a návrh měřícího zařízení pro experimentální identifikaci směrových vlastností pneumatiky pro osobní automobily. První část popisuje směrové charakteristiky pneumatik a metody jejich měření. ...
 • Návrh duální tiskové hlavy pro FDM 3D tiskárnu 

  Prouza, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá studiem technologie 3D tisku, přičemž je zde blíže popsána konkrétní technologie, kterou využívají tiskárny RepRap. Uvedená technologie je testována na tiskárně typu Rebel II. Získané poznatky ...
 • Modely toků v síti pro odpadové hospodářství 

  Janošťák, František
  Diplomová práce je věnována výstavbě nových zařízení na energetické využití odpadu v lokalitě, kde je již provozováno stávající energetické zařízení - teplárna. Cílem je vytvořit matematický model, a ten následně aplikovat ...
 • Kotel na spoluspalovaní vysokopecního plynu a koksárenského plynu 

  Dohnal, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a výpočtovým návrhem kotle na spoluspalování vysokopecního a koksárenského plynu, včetně dimenzování výhřevných ploch. Úvodní část je věnována stručné charakteristice spalovaných ...
 • Vývoj a implementace testovací jednotky pro malosériovou výrobu 

  Kolomazník, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá vývojem testovací jednotky pro malosériovou výrobu. V rešeršní části jsou představeny principy testování, také jsou zde diskutovány různé způsoby realizace testovacích konektorů a volba řídicí ...
 • Hloubkové profilování metodou spektrometrie laserem buzeného mikroplazmatu 

  Průcha, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá použitím spektroskopie laserem buzeného mikroplazmatu (LIBS) pro hloubkové profilování a 3D mapování pozinkované oceli, používané v automobilovém průmyslu. Před vytvořením výsledných hloubkových ...
 • Parní generátor 

  Krčálová, Petra
  Diplomová práce na téma Parní generátor pojednává o zlepšení účinnosti vlivem využití kombinovaného cyklu při výrobě elektrické energie. V první části práce jsou uvedeny možnosti využití spalovacích motorů v energetice a ...
 • Tenzometrické závěsy kol Formule Student 

  Stariak, Gabriel
  Diplomová práca sa zaoberá skúmaním síl pôsobiacich z vozovky na pneumatiky. Cieľom je návrh a zostavenie meracieho reťazca, ktorý sníma sily v zavesení nápravy. Zaoberá sa zostavením matematického modelu, naviac detailne ...
 • Instalace plováků pro letoun M-4 Irbis 

  Heczko, Nikodem
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem instalace plováků pro letoun M-4 Irbis a jeho modifikací s cílem umožnit přistání na vodní hladině. Součástí práce je volba geometrie plováků, hmotnostní rozbor modifikované verze a ...
 • Kryty pracovního prostoru stroje 

  Zlámal, Josef
  Diplomová práce se zabývá problematikou krytování obráběcích strojů. První část práce je věnována rešerši v oblasti krytování, legislativním požadavkům a hlučnosti obráběcích strojů. Druhá část popisuje návrh krytování ...
 • Parametrická studie absorpčního prvku zadní části vozidla 

  Vražina, Lukáš
  Roku 1995 byl organizací RCAR vydán předpis stanovující pravidla pro nárazové zkoušky při nízkých rychlostech maximálně do 15 km/h na vozidlech do hmotnosti 2,5 tun. Účelem bylo snížení nákladů na opravy vozidel, pokud ...
 • Předávací most kolesového rypadla 

  Zeizinger, Lukáš
  Práce se zabývá kontrolou pevnosti nosné konstrukce. Úkolem řešené diplomové práce, jenž je tvořena ve spolupráci s firmou NOEN, a.s., je provést analýzu uvažovaných zatěžovacích stavů jeřábu a kontrolu pevnosti nosné ...
 • Optimalizace návrhu velikosti PV systémů 

  Vrzal, Martin
  Obsahem diplomové práce je optimalizace návrhu velikosti PV systémů. Z výsledků optimalizace byly provedeny varianty řešení fotovoltaického systému pro rodinný dům. Na základě ekonomického zhodnocení investičních nákladů ...