Now showing items 1-7 of 7

 • Konstrukční návrh 3D tiskárny 

  Schoula, Šimon
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh prototypu stroje pro 3D tisk, který využívá technologii SLA. Stroj musí být navržen s ohledem na jeho výslednou cenu a snadnou vyrobitelnost. Rešerše je zaměřena zejména na tiskárny ...
 • Návrh duální tiskové hlavy pro FDM 3D tiskárnu 

  Prouza, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá studiem technologie 3D tisku, přičemž je zde blíže popsána konkrétní technologie, kterou využívají tiskárny RepRap. Uvedená technologie je testována na tiskárně typu Rebel II. Získané poznatky ...
 • Návrh vyhřívaného atypického stolu pro 3D tiskárnu 

  Strnad, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá návrhem atypického vyhřívaného stolu pro FDM 3D tiskárnu. Jsou představeny nejčastěji používané způsoby vyhřívání, z nich je vybrána varianta stolu realizovaná rezistory. Dále jsou ...
 • Povrchové změny v závislosti na parametrech FDM tisku 

  Čada, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá stavbou modifikované RepRap 3D tiskárny Rebel II, která pracuje na principu Fused Deposition Modeling technologie a výběrem vhodných kritérií pro tisk. Hlavní zaměření je na teplotu tištěného ...
 • Vliv průměru trysky na kvalitu tisku 3D tiskárny 

  Kutil, Jaroslav
  Podstatou této diplomové práce je nalezení vlivu průměru trysky na kvalitu tisku 3D tiskárny. V první části práce je stručně charakterizována technologie Rapid Prototyping a popsán projekt RepRap. Druhá část popisuje stavbu ...
 • Vývoj 3D FDM tiskárny implementace na trh 

  Bouchal, Petr
  Výsledkem diplomové práce je vytvoření přehledu dostupných 3D tiskových technologií, zkonstruovaná 3D FDM tiskárna včetně instruktážního návodu na její sestavení a návrh obchodního modelu.
 • Vývoj a výroba nízkonákladového robotu pro interakci s okolím 

  Tejchmanová, Michaela
  Tato práce se zabývá vývojem a výrobou nízkonákladového robotu, který je určen pro prezentační a marketingové účely firem CUTTER Systems spol. s r. o. a N-ROTE Mechanical s r. o. Hlavní funkcí robotu je rozlévání nápojů ...