Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a realizace výroby konstrukce zubní náhrady 

    Dusbaba, Michal
    Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zubní náhrady s využitím CAD programu a následnou výrobou pomocí pětiosého obráběcího stroje. V teoretické části práce je uvedena charakteristika a rozbor materiálů pro výrobu ...