Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace dynamiky vozidla využitím software V-REP 

    Borek, Dušan
    Tato práce se zabývá modelováním dynamiky a vizualizací experimentálního vozidla CAR4 v programu V-REP. V první části se práce zabývá představením a možnostmi programu V-REP. V další části je realizováno modelování vozidla ...