Now showing items 1-1 of 1

  • Zjednodušení procesů firmy KSK Kuřim 

    Sekerová, Tereza
    Diplomová práce se zabývá zjednodušováním podnikových procesů. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy jako podnik či proces, dále jsou uvedeny vybrané metody řízení firem – TPS, KAIZEN, 5S, Six Sigma a ...