Now showing items 165-184 of 590

 • Magnetická fázová přeměna v prostorově omezených strukturách 

  Schánilec, Vojtěch
  Tenké vrstvy železo-rhodia (FeRh) mají unikátní vlastnosti díky tomu, že prodělávají magnetickou fázovou přeměnu I. druhu, při které dochází ke změně z antiferomagnetické do feromagnetické fáze. Fázovou přeměnu v FeRh lze ...
 • Magnetické vlastnosti materiálů založených na metastabilních vrstvách Fe-Ni 

  Křižáková, Viola
  Metastabilní tenké vrstvy Fe78Ni22 na monokrystalickém substrátu Cu(100) jsou známy svou schopností strukturní a magnetické fázové přeměny indukované ozářením iontovým svazkem. Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací ...
 • Magnetický separátor 

  Šnédar, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh konstrukčního řešení pásového magnetického separátoru s permanentním magnetem určeného pro separaci nežádoucího feromagnetického odpadu z odpadu z třískového obrábění hliníku. Tato zpráva ...
 • Magnetostričkní materiály pro mechatronické aplikace 

  Rusková, Miroslava
  Cieľom práce je vypracovať prehľad a využitie magnetostrikčnych materiálov a matematicky popis ich chovania. Magnetostrikcia je fyzikálna vlastnosť materiálu, ktorá sa vyskytuje vo väčšine feromagnetickych materiáloch a ...
 • Maketa palivového proutku pro experimenty kritických tepelných toků 

  Kropáč, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá maketami pro výzkum kritického tepelného toku. Teoretická, rešeršní část, se soustředí na materiál maket, jejich rozměry, způsob ohřívání a měření teplot z již provedených experimentů. Praktická ...
 • Management spolehlivosti 

  Brlica, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem managementu spolehlivosti. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z oblasti spolehlivosti, je popsán vztah spolehlivosti vzhledem ke kvalitě a detailně rozebrán systém ...
 • Manipulační zařízení pro kontejnery 

  Komárek, Jakub
  Tato bakalářská práce je rešeršního typu a zabývá se manipulačním zařízením pro nakládání a překládání kontejnerů - závěsnými rámy neboli spreadery. Ty přicházejí do přímého kontaktu s kontejnery dle ISO a zajišťují ...
 • Matematické modelování dynamiky letu 

  Resl, Ondřej
  Práce se zabývá matematickými modely popisujícími dynamiku letu rakety. Pojednává hlavně o problému hladkého přistání za různých podmínek, ale je zde také rozebrán model pro maximální dolet rakety. Vybrané modely jsou ...
 • Materiály používané ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc a jejich charakteristiky ve vztahu na výrobní procesy 

  Byrtus, Robin
  Tato bakalářská práce se zabývá materiály, které se používají ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc při výrobě statických částí leteckých motorů. První část práce definuje požadované vlastnosti materiálů, používaných v ...
 • Materiály pro výrobu ručních palných zbraní 

  Neužil, Tomáš
  Cílem této práce je shrnutí informací o ručních palných zbraní jak z pohledu jejich historického vývoje a to od počátků vzniku puškařského řemesla přes vývoj zámků a historický průřez zbraněmi, které byli během tohoto ...
 • Mazací okruh turbodmychadla Formule Student 

  Novotný, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá mazáním ložiskové skříně turbodmychadla. V první části se práce věnuje rešerši způsobům mazání ložiskové skříně, přičemž jsou popsány součásti tohoto systému a způsob distribuce maziva. Další ...
 • Mechanismy odpružení pro zlepšení jízdního komfortu 

  Kuric, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá zhrnutím mechanizmov odpruženia, ktorých cieľom je zlepšenie jazdného komfortu. Zároveň definuje základnú veličinu ovplyvňujúcu kvalitu jazdy z hľadiska odpruženia . Súčasne poukazuje na možnosti ...
 • Meteorologické informační zdroje pro posádky letadel 

  Polanský, Lukáš
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis meteorologických jevů, prvků a oblačností ovlivňujících leteckou dopravu. Dále pak na způsoby šíření dostupných meteorologických informací a moderního způsobu poskytování ...
 • Metody primárního ovlivňování struktury ocelí a ocelových ingotů 

  Stejskal, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na způsoby ovlivňování struktury kovu během jeho tuhnutí ve formě, což vede ke změnám mechanických vlastností. V první části práce je vysvětlen princip krystalizace kovů, její typy a ...
 • Metody sekundárního ovlivňování struktury ocelí a ocelových ingotů 

  Šprta, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o tepelném zpracování ocelí. V úvodu literární rešerše jsou vysvětleny základy tepelného zpracování a je popsán diagram železo-uhlík. Dále se práce zabývá austenitizací a přeměnami, které ...
 • Metody snižování hluku převodových ústrojí 

  Benda, Matouš
  Převodová ústrojí neboli převodovky jsou základní části automobilů, které jsou nedílnou součástí každodenního života. Mimo účelové vlastnosti převodovek, mají převodovky velký vliv na celkový hluk vydávaný automobilem. ...
 • Měření a vizualizace veličin v hydraulických obvodech 

  Říman, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a vizualizací hydraulických veličin. V první části této práce je představena vybraná hydraulická úloha. Následující kapitoly popisují možnosti měření hydraulických veličin spolu s ...
 • Měření a vyhodnocování výkonových parametrů termoelektrického generátoru malého výkonu 

  Kluzová, Ivana
  Tato bakalářská práce se zabývá termoelektrickými generátory a jejich aplikacemi. V úvodu je výčet nejpoužívanějších termoelektrických modulů u jednotlivých aplikací generátorů. Dále jsou popsány jednotlivé aplikace ...
 • Měření a vyhodnocování výkonových parametrů termoelektrického generátoru malého výkonu 

  Frank, Vojtěch
  Práce popisuje problematiku měření termoelektrických modulů. Součástí práce je popis jednotlivých měřených veličin, včetně způsobů jejich měření. Dále byly popsány principy různých metod a přístupů používaných k měření ...
 • Měření charakteristiky vstřikovače zážehového motoru 

  Černý, Martin
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši zabývající se problematikou ohledně vstřikování paliva záţehových spalovacích motorů, konkrétně tedy vstřikovacími ventily pro motory s přímým i nepřímým vstřikováním paliva. ...