Now showing items 221-240 of 590

 • Nakládání s dešťovou vodou a možnosti jejího využití 

  Štefek, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je vypracování rešerše, která je zaměřena na nakládání s dešťovými vodami a jejího dalšího využití. V práci lze nalézt obecný nástin situace v ČR a následně jsou zde rozepsány komponenty dostupné ...
 • Nano a mikrobubliny vytvořené kavitací 

  Harazin, Přemysl
  V práci je řešena problematika rozeznávání velmi malých bublin a částic, tvoření a termodynamická stabilita bublin, přičemž na začátku textu je rešeršním způsobem zpracována kavitace. V experimentální části je řešen problém ...
 • Nanokapaliny 

  Cabúk, Matej
  Nanomateriály sú fenoménmi dnešnej doby vo vede a technike. Nanokvapaliny sú kvapaliny s originálnymi vlastnosťami. V tejto práci sú prezentované metódy výroby a vplyv nanočastíc na základné termofyzikálne vlastnosti. ...
 • Nástroje pro výrobu závitů a jejich využití 

  Veselý, Václav
  Bakalářská práce na téma Nástroje pro výrobu závitů a jejich použití se zabývá problematikou nástrojů, jejich materiálu a dalšího použití ve strojírenství. V jednotlivých částech práce jsou uvedeny druhy vyráběných nástrojů ...
 • Návrh a konstrukce hobby frézky 

  Štěpánek, Vojtěch
  Práce se zabývá porovnáním CNC strojů. Srovnává komponenty použité v malých hobby strojích s komponentami velkých komerčních strojů. Dále je v práci proveden návrh kon-strukce a stavba reálné CNC frézky značky MillVOY a ...
 • Návrh a konstrukce průhledné trysky pro vizualizaci a měření vnitřního proudění 

  Sapík, Marcel
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí průhledné trysky ke zkoumání vnitřního proudění kapalin. Cílem byl návrh možných řešení konstrukce a následné vypracování výkresové dokumentace pro umožnění samotné výroby. V ...
 • Návrh a ověření funkce nízkoteplotních částí stolku UHV SEM/SPM mikroskopu 

  Pola, Tomáš
  Práce se zabývá experimentálním ověřením navržených nízkoteplotních částí stolku UHV SEM/SPM mikroskopu, který pracuje za proměnných teplot 20 K až 700 K, a jejich optmalizací na základě výsledků měření. Je ověřena zejména ...
 • Návrh a realizace miniaturní teplené komory 

  Červínek, David
  Práce se zabývá návrhem a výrobou miniaturní tepelné komory. Její hlavní užití bude testování vyvíjených zařízení v laboratořích Mechlabu. Při řešení byl využit Simulink pro simulaci teplotních změn. Pro simulaci LC filtru ...
 • Návrh a realizace opláštění vodotěsné bezdrátové inerciální jednotky 

  Kračmar, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací opláštění vodotěsné bezdrátové inerciální jednotky určené pro měření dat během plaveckého tréninku. Byl vytvořen model opláštění v 3D CAD softwaru. Inerciální měřící jednotka ...
 • Návrh a realizace přídavného modulu laboratorního zařízení pro měření tření v mazaných kontaktech 

  Stifter, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací laboratorního modulu pro měření součinitele tření, resp. třecích sil v elastohydrodynamicky mazaných kontaktech současně ve dvou osách. Motivace k realizaci tohoto modulu byla ...
 • Návrh a realizace řídící midi klaviatury 

  Dvořáček, Štěpán
  Tato práce se zabývá zhotovením specifického MIDI kontroléru schopného ovládat počítačovou simulaci varhan Hammond. Teoretická část je tvořena stručným úvodem do problematiky zvuku a MIDI ve spojením s počítačem, dále ...
 • Návrh a realizace softwarového modulu pro RFID docházkový systém 

  Krejzek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro docházkový systém. V první části popisuje dnešní moderní aplikace a základní informace o RFID technologii. Druhá praktická část se zabývá návrhem SQL databáze a vlastním ...
 • Návrh a realizace vícekanálového měření teploty pomocí mikrořadiče 

  Sobotka, Tomáš
  Návrh měřicí jednotky schopné pracovat s maximálně osmi teplotními senzory na jedné sběrnici pri využití jejich adresného sériového čísla a vytvoření aplikace pro komunikaci s jednotkou.
 • Návrh a výroba modelu prototypu brzdového segmentu vysokého kola na 3D FDM tiskárně 

  Hložek, Milan
  Tématem této bakalářské práce je návrh a řešení problematiky výroby brzdného segmentu historického kola v několika variantách technologií Fused Deposition Modeling. První část práce je věnována základnímu principu metody ...
 • Návrh a výroba prototypu externího akvarijního filtru 

  Svoboda, Richard
  Tato práce popisuje návrh a postup výroby prototypu externího akvarijního filtru za použití aditivní metody Fused Deposit Modeling. Model filtru byl navržen v 3D parametrického softwaru SolidWorks a vytisknut pomocí ...
 • Návrh a výroba přípravku pro upínací trn ISO 40 

  Tomešek, Viktor
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout a zkonstruovat přípravek pro frézovací upínací trn ISO 40. Tento přípravek nahradí starší, který je používaný ve frézařské dílně v budově C2 na FSI VUT v Brně a tím usnadní ...
 • Návrh algoritmu automatického parkování pro experimentální vozidlo se čtyřmi řízenými koly 

  Vrbková, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu parkovacího asistenta určeného pro podélné parkování vozidla s přední i zadní natáčecí nápravou (dále jen 4WS). V bakalářské práci je provedena rešerže v oblasti 4WS kinematiky a ...
 • Návrh aplikátoru etiket pro paletované zboží před expedicí 

  Frank, Vojtěch
  Tato bakalářská práce řeší problematiku označování paletovaného zboží před expedicí a to především pomocí automatických aplikátorů etiket. Řešení obsahuje jak zhodnocení současného stavu označování, tak rešerši používaných ...
 • Návrh automatické tlakové čerpací stanice 

  Plachý, Jiří
  Cílem této práce je kompletní návrh automatické tlakové čerpací stanice pro bytový dům, obsahující odstředivé čerpadlo s elektromotorem, řídicí jednotku a příslušenství ve formě potrubního systému, ventilů a tlakových ...
 • Návrh automatizované sestavy nástrojů testovací stolice pro výrobu stínících lamel 

  Gricman, Roman
  Práce se zabývá návrhem vývojové testovací stolice a naprogramováním funkce nových nástrojů a ovládacího panelu stolice. Jsou v ní popsány funkce a program nástrojů, návrh testovací stolice, komponenty stolice, aplikace ...