Now showing items 310-329 of 590

 • Palivo-regulační soustavy leteckých lopatkových motorů 

  Mašková, Šárka
  Tato bakalářská práce se zabývá palivo-regulačními soustavami leteckých lopatkových motorů, konkrétně historickým vývojem těchto soustav včetně přiblížení současných trendů v této oblasti, popisem funkce různých typů ...
 • Palivová vstřikovací čerpadla vznětových motorů 

  Kovářová, Lucie
  Bakalářská práce na téma „Palivová vstřikovací čerpadla vznětových motorů“ zachycuje přehled palivových vstřikovacích čerpadel pro vznětové motory a jejich vývoj. Smyslem této práce je vysvětlit a popsat princip funkce ...
 • Pásové podvozky 

  Bartoníček, Richard
  Bakalářská práce představuje základní přehled konstrukčních variant pásových podvozků. V druhé části jsou pak uvedeny příklady použití pásových podvozků ve stavebnictví a lesních a zemědělských aplikacích.
 • Pásový dopravník 

  Hoferek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá funkčním výpočtem pásového dopravníku a jeho následnou konstrukcí. Cílem práce je vytvoření výkresové dokumentace a rozbor přepravovaných materiálů. Dále se tato práce zabývá konstrukcí prvků, ...
 • Pásový dopravník 

  Chroust, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pásového dopravníku pro přepravu suchého písku. Cílem práce je provést konstrukční řešení pásového dopravníku podle zadaných parametrů, kterými jsou dopravní výkon 100 000 ...
 • Pásový dopravník 

  Bartoš, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením pásového dopravníku pro dopravu papírového odpadu pod zadaným úhlem 45°, požadovaným dopravním výkonem 100 kg/h, šířkou pásu 300 mm a délkou dopravníku 6500 mm. Práce ...
 • Pásový dopravník cihlové drti 

  Jílek, Vít
  Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku sloužícího k dopravě cihlové drti. Návrh obsahuje výpočet pásového dopravníku a výkresovou dokumentaci dle zadání. Zadané hodnoty jsou dopravní výkon 110 000 kgh-1 , osová ...
 • Pásový dopravník pro drcené kamenivo 

  Hladík, František
  Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení pásového dopravníku pro dopravu drceného kameniva o zrnitosti 32 – 63 mm, s dopravním výkonem 100 000 kg·h-1 a výškovým rozdílem 15 m. V práci je obsažen stručný ...
 • Pásový dopravník pro drcené kamenivo 

  Kohoutek, Martin
  V této bakalářské práci je cílem provést konstrukční návrh pásového dopravníku pro dopravu drceného kameniva dané zrnitosti, zadaný dopravní výkon 70000 "kg" "h" ^"-1" a zadanou dopravní výšku 7 m. V této práci jsou stručně ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Bezrodný, Roman
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice pásového dopravníku pro přepravu recyklovaného kameniva v šikmém směru. V této práci je proveden funkční výpočet pásového dopravníku dle zadaných parametrů, určení hlavních ...
 • Pevnostní kontrola sestavy kliky jízdního kola 

  Kolenčík, Richard
  Bakalárska práca sa zaoberá pevnostno-deformačnou kontrolou zostavy kľuky bicykla. Prvá časť sa venuje kontrole bezpečnosti voči únavovému lomu kľuky bicykla, ktorá je zaťažená kombinovaným namáhaním. V druhej časti práce ...
 • Pevnostní výpočty vybraných součástí palné zbraně 

  Pavlík, Ondřej
  Práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu čepu záchytu závěru používaného u pistolí kategorie CZ-75, vyrobených v České zbrojovce Uherský Brod, a následnou deformačně napěťovou analýzou. Výsledky analýzy jsou významně ...
 • Plynové tepelné čerpadlo 

  Kulich, Marek
  Bakalárska práca sa v teoretickej časti zaoberá princípom funkcie tepelných čerpadiel, efektivitou a ich rozdelením podľa typu obehu a zdroja tepla. Ďalšia časť je venovaná technickej rešerši komerčne dostupných plynových ...
 • Počátky a vývoj elektromobilů 

  Doležel, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření rešeršní studie týkající se vzniku a vývoje elektromobilů. V první části bakalářské práce popisuji elektromobil a jeho výhody a nevýhody. Následuje popis historicky prvního ...
 • Počátky automobilové aerodynamiky 

  Sunek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním rané fáze vývoje automobilové aerodynamiky přibližně v době 1. poloviny 20. století. Popisuje postupy, které se uplatňovaly při návrzích jednotlivých vozů, a okolnostmi, které ...
 • Počítačové modelování úloh přenosu tepla s fázovými přeměnami v MATLABu 

  Zálešák, Martin
  Tato práce se zabývá numerickým modelováním úloh v materiálech s fázovou přeměnou. Pro modelování fázové přeměny byla použita metoda efektivní tepelné kapacity. Tato metoda byla implementována ve formě programů vytvořených ...
 • Podpůrné struktury pro 3D tisk z kovových materiálů 

  Hruboš, David
  Tato bakalářská práce se zabývá aditivní technologií selective laser melting, která umožňuje výrobu 3D objektů z kovových prášků. U toho procesu jsou většinou vyžadovány podpůrné struktury, které odvádějí z vyráběné oblasti ...
 • Poháněná válečková dráha 

  Kubín, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočetním a konstrukčním návrhem poháněné horizontální válečkové dráhy o délce 100 metrů, pro přepravu plastového materiálu na plastových europaletách nebo v plastových paletových boxech, ...
 • Pojízdný pásový dopravník 

  Čech, David
  Cílem bakalářské práce je návrh pojízdného dopravníku pro přepravu drobného kameniva a drobné stavební sutě s dopravním výkonem 60 000 kg/h, výškovým rozdílem 3,5 m. Tato práce obsahuje také popis základních částí pásového ...
 • Pomocné zvedací zařízení za traktor 

  Zálešák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení neseného traktorem, které bude sloužit k manipulace s materiálem. Agregace je řešena pomocí tříbodového závěsu traktoru a nostnost zařízení je 1000 kg. Práce obsahuje 3D ...