Now showing items 405-424 of 590

 • Sekundární metalurgie ve slévárnách 

  Klika, Jiří
  Cílem této práce je provést literární rešerši jednotlivých používaných postupů sekundární metalurgie. V práci je popsán princip metod a jejich výhody a nevýhody po zavedení ve výrobě, zejména postupy při výrobě oceli. ...
 • Selektivní hydrogenace grafenu připraveného metodou chemické depozice z plynné fáze 

  Kovařík, Štěpán
  Kontrolované otevírání pásu zakázaných energií v grafenu je jednou z dovedností nutných pro aplikaci grafenu v elektronice. Jednou z možností jak otevřít pás zakázaných energií je hydrogenace grafenu. V této práci se ...
 • Sestavení technologického procesu pro součást "převodovka" 

  Hoffmann, Jiří
  Cílem bakalářské práce je sestavení technologického procesu na výrobu součásti skříně převodovky. Hlavním bodem je vypracování technologického postupu s volbou vhodných nástrojů na obrobení odlitku. Dále sestavení NC ...
 • Sériové a paralelní kinematické struktury průmyslových robotů a jejich aplikace v průmyslovém i neprůmyslovém prostředí 

  Kuba, Gabriel
  Bakalárska práca je zameraná na všeobecný prehľad problematiky sériovej a paralelnej kinematiky priemyselných robotov. Pre jednoduchšie pochopenie termínov je na začiatku základná definícia pojmov. Ďalej práca popisuje ...
 • Silikonové formy a jejich využití 

  Rudolf, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a výrobu držáku pro náhlavní sluchátka. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána technologie Rapid Prototyping, přesné lití do silikonových ...
 • Simulace a optimalizace výrobního procesu při aplikaci vstřikovacích forem v lisovnách 

  Nagy, Martin
  Bakalářská práce je zaměřená na simulaci a optimalizaci výrobního procesu při aplikaci vstřikovacích forem v lisovnách. V teoretické části je popsán proces, model, přístupy k modelování procesů a softwarová podpora simulace. ...
 • Simulace mechanismu zadních dveří automobilu 

  Taušek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá simulací mechanismu otevírání pátých dveří automobilu v prostředí ADAMS, ve kterém byl vytvořen model mechanismu. Jednotlivým tělesům byly přiděleny tytéž parametry, jaké mají v reálném ...
 • Simulace tříbodového ohybu pěnových laminátů 

  Kelecsényi, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzniku a šírenia poruchy trámikov jadra kompozitu, z keramickej peny s homogénnou štruktúrou, tvorenou pomocou Kelvinovej bunky s otvorenou pórovitosťou, pri namáhaní trojbodovým ...
 • Simulátor letounu kategorie General Aviation 

  Mamula, Marko
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled nejpoužívanějších komerčních leteckých simulátorů na trhu a shrnuje, jakými způsoby je možné v jednotlivých simulátorech definovat matematicko-fyzikální model letadla. Práce se dále ...
 • Síla vodního paprsku na rovinnou plochu 

  Kasal, Milan
  Tato bakalářská práce pojednává o teorii mechaniky tekutin. V první části práce jsou uvedeny tři základní hydrodynamické zákony pro ideální i skutečnou kapalinu. Dále je zde odvozena síla působící na plochu. Druhá část ...
 • Sledování dynamiky buněčné linie v multimodálním holografickém mikroskopu v transmisním módu 

  Blašťáková, Lucia
  Bakalárska práca sa zaoberá sledovaním dynamiky bunečnej línie v multimodálnom holografickom mikroskope v transmisnom móde. Cieľom experimentu je kvantitatívny popis epiteliálno-mezenchymálneho prechodu nádorových buniek ...
 • Sledování obsahu vybraných prvků ve vsázkových surovinách a jejich vliv na optimalizaci výroby surového železa 

  Filipová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá sledováním obsahu prvků ve vsázkových surovinách vysoké pece a jejich vlivem na optimalizaci surového železa. Obsahy prvků se také zaznamenávaly v materiálu, který vysokou pec opouští. Ve spolupráci ...
 • Sledování vlivu tenkých vrstev na buněčné chování v multimodálním holografickém mikroskopu 

  Vengh, Martin
  Úpravy povrchov materiálov pre kontakt so živými tkanivami a napodobenie prirodzeného prostredia bunky je stále viac predmetom záujmu pre ich potencionálne využitie v tkanivovom inžinierstve. Jedna z možností modifikovať ...
 • Slévárenské technologie z pohledu rozměrové přesnosti odlitků 

  Hýbal, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o různých slévárenských technologiích, konkrétně o technologii vytavitelného modelu, vypařitelného modelu a tlakového lití. Tyto technologie srovnává nejen na základě dosažení nejmenších ...
 • Sloupový jeřáb 

  Nekuža, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem sloupového jeřábu určeného k zdvihovým operacím při manipulaci s přepravkou u kontrolní stanice. Jeřáb s nosností 80 kg, délkou vyložení ramene 2250 mm a výškou zdvihu 2800 mm disponuje ...
 • Sloupový výložníkový jeřáb 

  Dvořák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce sloupového výložníkového jeřábu s nosností 1700 kg, délkou vyložení ramene 3150 mm a výškou zdvihu 5850 mm. Práce obsahuje důležité pevnostní výpočty pro návrh hlavních ...
 • Směrové plazmonické antény 

  Formanová, Veronika
  Práce pojednává o směrových plazmonických anténách ve tvaru písmene V. V práci je navrhnut analytický model výpočtu vyzařování těchto antén. Výsledky výpočtu pomocí navrženého modelu jsou srovnány s výsledky numerických ...
 • Sněhový pásový podvozek 

  Glos, Bohuslav
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou pásových podvozkov pre terénne automobily. V prvej časti tejto bakalárskej práce sú zhrnuté typy pásových vozidiel určených pre pohyb na snehu, taktiež je priblížená konštrukcia ...
 • Snižování spotřeby benzínových motorů pomocí EGR technologie 

  Pospíšil, Juraj
  Bakalárska práca je zameraná na objasnenie faktorov negatívne pôsobiacich na spotrebu paliva automobilov, návrh a overenie funkcie možných systémov na zníženie spotreby paliva v programe Lotus engine software.
 • Současné trendy ve výrobě tepelných výměníků 

  Wajda, Jakub
  Bakalářská práce se obsahově zaměřuje na tepelné výměníky v automobilovém průmyslu, na poslední vývoj trendů a potenciální směřování rozvoje tohoto průmyslového odvětví. První část práce se zabývá přenosem tepla a rozdělením ...