Now showing items 464-483 of 590

 • Tavící agregáty ve slévárnách 

  Toufar, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je popis vlastností a chod vybraných tavících agregátů ve slévárnách. Stručně byla popsána historie zpracování kovů a vývoj tavících agregátů. Na základě poznatků bylo provedeno rozdělení tavících ...
 • Technická příprava výroby vstřikovací formy 

  Drbal, Jindřich
  Předmětem této bakalářské práce je shromáždění dat potřebných pro výrobu součásti vstřikovací formy. V úvodní části je rozebrán vývoj plastů a na něj navazující popis jednotlivých částí vstřikovací formy. Následuje rozvržení ...
 • Technologické možnosti nástroje pro obrábění otvorů velkých průměrů 

  Hapala, Václav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání technologických možností nástrojů pro obrábění otvorů velkých průměrů od společnosti SV Olšovec a konkurenčních společností. V teoretické části jsou popsány metody technologie ...
 • Technologický postup pro výrobu kabiny výtahu 

  Trojková, Ludmila
  Cílem bakalářské práce je seznámení s technologickým postupem pro výrobu kabiny výtahu. Nejprve se bude zabývat představením výrobku, vybavením strojů a nástrojů na firmě od jakých jsou dodavatelů. Další část se bude zabývat ...
 • Technologický postup výroby bezpečnostního klíče 

  Bouše, Richard
  Bakalářská práce pojednávající o technologickém postupu výroby bezpečnostního klíče k cylindrické vložce. V práci je zahrnut stručný popis historického vývoje klíčů a zámků. Vývoj je popsán od výskytu prvních primitivních ...
 • Technologický projekt pro výrobu hřídele 

  Pospíchal, Josef
  Bakalářská práce pojednává o technologii výroby hřídelovité součásti procesem obrábění. Skládá se z konstrukčně-funkčního rozboru součásti, dále ze sestavení technologické dokumentace, vytisknutí vzorku na 3D tiskárně a ...
 • Technologie výroby horizontálního kabelového žlabu pro nízkonapěťové rozváděče ABB 

  Attasek, Ondřej
  V bakalářské práci je hlavním úkolem výroba součásti, která je z pozinkovaného ocelového plechu z materiálu DX51D+AZ/+Z o tloušťce 1,5 mm. Součást se vyrábí pomocí technologie stříhání a několika násobným ohýbáním. Hlavním ...
 • Technologie výroby nože demoličních nůžek 

  Měrka, Tibor
  Cílem této práce je analýza technologie zpracování kovového odpadu se zaměřením na stříhání. Dále se práce zabývá popisem technologického postupu výroby hrotového nože demoličních nůžek, vyráběných italskou firmou, která ...
 • Technologie výroby vrtáku 

  Křehlík, Luboš
  Práce se zabývá technologií výroby stupňovitého vrtáku ze slinutých karbidů. Zpracovává základní metody a informace technologie broušení. Slinuté karbidy jsou stále častější volbou materiálu pro obrábění v mnoha průmyslových ...
 • Tensory a jejich aplikace 

  Korbel, Filip
  Cílem této práce je podat přehled základních pojmů a výsledků tenzorového počtu. Tensory zavedeme jako multilineární zobrazení a ukážeme základní tensorové operace. V další části uvedeme příklady tensorů, zejména z oblasti ...
 • Tepelné zpracování slévárenských slitin hliníku 

  Holátko, Petr
  Bakalářská práce se zabývá popisem tepelných zpracování slévárenských slitin hliníku a je především zaměřena na nejčastější tepelná zpracování, tím je vytvrzování. V první části práce jsou popsány vlastnosti hliníku, jeho ...
 • Termodynamika ideálních cyklů spalovacích motorů v Matlabu 

  Pavlíček, David
  Klíčovým aspektem této práce je knihovna funkcí, jež obsahuje funkce pro výpočet ideálních cyklů spalovacích motorů. Práce je členěná do čtyř částí. V první části je úvodem stručně popsána historie a dále v první kapitole ...
 • Termoelektrický generátor pro nabíjení mobilních zařízení 

  Nguyen, Michal
  Táto práca sa zaoberá návrhom a testovaním termoelektrického generátoru pre nabíjanie mobilného zariadenia pomocou plameňa sviečky.
 • Testování úsporného mikrokontroléru s integrovanými analogovými obvody 

  Kurzov, Kirill
  Tato práce se zabývá testováním úsporného mikrokontroléru s integrovanými analogovými obvody. Návrhem programu pro měření teploty s pomocí senzoru typu RTD, který je součástí desky, pomocí termočlánku a vnějšího sensoru ...
 • Testování ventilačních vyústek pro kabinu osobního vozu 

  Dohnal, Martin
  Tato práce se zabývá experimentálním testováním ventilačních vyústek kabiny osobního vozu. V úvodní části jsou obecně charakterizovány vlastnosti proudění vzduchu a vlastnosti proudu vzduchu vycházejícího z vyústky. ...
 • Tlakový třídič - uzelník 

  Obšel, Alois
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením dostředivého tlakového uzelníku pracujícího v konstantní části přípravny látky papírenského průmyslu. V úvodní části popisuje základní rozdíly a provádí srovnání mezi ...
 • Transportní vlastnosti grafenových vrstev během jejich přenosu 

  Gryga, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium transportních vlastností grafenu, který byl vyroben metodou chemické depozice z plynné fáze (Chemical Vapor Deposition, CVD) na měděné fólii a následně přenesen na křemíkový ...
 • Trendy ve výrobě voskových modelů u technologie vytavitelného modelu 

  Halaška, Jan
  Bakalářská práce popisuje nejpoužívanější voskové směsi a zařízení k výrobě náročných odlitků. Práce obsahuje dvě hlavní kapitoly a to jsou voskové směsi a voskové modely. Cílem této bakalářské práce je vypracovat literární ...
 • Trvanlivost VBD při čelním frézování 

  Spáčil, Radek
  Bakalářská práce se zabývá opotřebením řezných nástrojů ve formě vyměnitelných břitových destiček při čelním frézování. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je formou rešerše popsána technologie frézování včetně ...
 • Turbodmychadla komerčních vozidel 

  Valigurová, Renáta
  Tato bakalářská páce soustřeďuje poznatky o dmychadlech aplikovaných pro přeplňování spalovacích motorů komerčních vozidel. Bakalářská práce je odbornou rešerší v první části se zabývající obecnou problematikou turbodmychadel ...