Now showing items 488-507 of 590

 • Umělé srdce 

  Čápová, Ludmila
  Bakalářská práce pojednává o umělém srdci člověka, které je v říši živočichů nejsložitější. Avšak práce zachycuje evoluční vývoj srdcí bezobratlých živočichů i obratlovců. U lidského srdce je kladem důraz na mechanické ...
 • Určení charakteristiky kónické vinuté tlačné pružiny 

  Loveček, Libor
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá chováním kónické vinuté tlačné pružiny pod zatížením. V práci je uveden analytický výpočet dle teorie slabě zakřivených prutů. Výpočet je vytvořen pro konkrétní kónickou vinutou pružinu ...
 • Určení velikosti stavového prostoru 

  Rybanský, Marian
  Cílem práce je popsat a ohodnotit vhodné metody na určení velikosti stavového prostoru. Stavový prostor vytvoříme pomocí programu (generátoru), který ze vstupních hodnot a předpisů (modelu) vygeneruje stavový prostor. K ...
 • Usměrněná krystalizace lopatek spalovacích turbín 

  Jeřábek, Petr
  Tato práce shrnuje poznatky o procesu usměrněné krystalizace niklových superslitin z hlediska použití u lopatek spalovacích turbín. Zaměřuje se na materiálové a metalurgické vlastnosti niklových superslitin, proces usměrněné ...
 • Účinnost plynových mikroturbín 

  Slovák, Rostislav
  Tato bakalářská práce se věnuje plynovým mikroturbínám a motorům. Práce je rozdělena do pěti částí. První část je úvodem do problematiky kogeneračních technologií. Druhá kapitola se věnuje popisu plynových mikroturbín, ...
 • Únavové vlastnosti materiálů vyráběných technikou SLM 

  Hanáček, Josef
  Práce se zabývá popisem metody SLM („Selective Laser Melting“), která se řadí mezi metody ALM („Additive Layer Manufacturing“). V první části jsou rozebrány obecné zákonitosti o únavě materiálu a metodě SLM. V druhé části ...
 • Úprava hran výřezů z laserových strojů ve firmě European Data Project s.r.o. 

  Zemčík, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá výrobou firmu European Data Project s.r.o., možnostmi využití laserových strojů ve výrobním procesu, vznikem ostrých hran výpalků a možnostmi jejich odstranění. Ostré hrany se podařilo nepatrně zmenšit.
 • Úprava konstrukce mechatronické soustavy pro prezentaci tlumeného kmitání 

  Hanuška, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí mechatronické soustavy pro prezentaci kmitání s elektromagnetickým tlumením za účelem jejího praktického využití ve výuce. Součástí je úvod do problematiky související s kmitáním ...
 • Úprava náhledového modulu sestavy LIBS 

  Hrabal, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou náhledového modulu pro interakční komoru v sestavě LIBS. Má za cíl inovovat současnou konstrukci. Tato inovace se týká především zlepšení obrazové kvality, bezpečnosti a zvýšení ...
 • Válce čtyřdobých spalovacích motorů 

  Vanda, Marek
  Tématem této bakalářské práce jsou pracovní válce čtyřdobých pístových spalovacích motorů. První část práce obecně popisuje princip čtyřdobého pracovního cyklu, konstrukci zážehových a vznětových motorů. Další části jsou ...
 • Válcování profilů 

  Sigmund, Lukáš
  Práce se zabývá popisem technologie výroby profilů válcováním za tepla. Definuje podmínky, které se musí při válcování splnit, aby se samotný proces uskutečnil. Dále je popsán postup výroby konkrétního speciálního profilu, ...
 • Ventilační zařízení 

  Kubovčík, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným vývojom 3D modelov systémov ventilačných veterných turbín, vrátane vývoja regulácii. Boli navrhnuté, vymodelované a popísané tri varianty ventilačných zariadení s cieľom zvýšiť ...
 • Vibrace při frézování kovů 

  Dvořák, Jan
  Tato práce obsahuje teoretický popis frézování, matematický popis kmitání a příčiny vzniku samobuzeného kmitání při frézování. Dále se zabývá dynamickým měřením obráběcích strojů a diagramem stability. V poslední řadě uvádí ...
 • Virtuální prototyp mechatronické soustavy 

  Dinga, Milan
  Táto práca sa zaoberá modelovaním virtuálneho prototypu delta 3D tlačiarne a co-simulačným prepojením tohoto modelu v prostredí ADAMS a MATLAB/SIMULINK. Prvá časť obsahuje vytvorenie virtuálneho modelu a analýzu jeho ...
 • Virtuální prototyp v procesu návrhu obráběcího stroje 

  Krejčiřík, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití virtuálního prototypu při návrhu obráběcího stroje. Virtuální prototyp lze rozdělit na vizuální a výpočtový model. Obě části prototypu je možné analyzovat dle požadovaných ...
 • Vizualizace proudění kryogenního helia metodou laserově indukované fluorescence 

  Drahotský, Jakub
  Práce vyhodnocuje použitelnost metody laserově indukované fluorescence (LIF) pro zobrazení proudění kryogenního helia při experimentálním studiu Rayleighovy-Bénardovy konvekce, které probíhá v Ústavu přístrojové techniky ...
 • Vizualizace rozpadu kapaliny u rozprašovacích trysek 

  Janáčková, Lada
  V oblasti mechaniky tekutin hraje vizualizace významnou roli. Fotografie poskytují vhled do zásad chování tekutin a obecně pomáhají k lepšímu pochopení fyzikálních procesů proudění. Tato práce se zabývá vizualizací rozpadu ...
 • Vizualizace vektorů magnetického pole v reálném čase 

  Kaplan, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro vizualizaci vektorů magnetického pole v reálném čase. Informaci o magnetickém poli zprostředkovávají senzory magnetické indukce, jejichž výstupní data jsou zpracována ...
 • Vlastnosti agropelet 

  Němeček, David
  Tato práce řeší problematiku spalování agropelet a s tím související výhody a nevýhody jejich použití ve spalovacích zařízeních. V práci je nejprve rozdělena biomasa, přičemž se zaměřuje hlavně na rostlinnou biomasu a ...
 • Vliv magnetického pole na vlastnosti laserem buzeného plazmatu 

  Vrábel, Jakub
  Práca sa zaoberá problematikou laserom budenej spektrometrie „LIBS“ a jej využití pri chemickej analýze materiálov. Venuje sa teoretickým základom metódy, ktoré dopĺňa o využitie magnetického poľa pre zvýšenie citlivosti ...