Now showing items 580-590 of 590

 • Zakončení křídla soutěžního modelu letadla 

  Zima, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zakončení křídla soutěžního modelu letadla FabricK I, který je navržen pro soutěž Air Cargo Challenge. První část bakalářské práce se věnuje specifikaci soutěže a letovým režimům letadla. ...
 • Zařízení na příčné přenášení tyčí 

  Horký, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení na příčné přenášení tyčí. V práci jsou popsány základní principy současných používaných mechanismů, následně jsou popsány jednotlivé komponenty použité ke konstrukci zařízení. V ...
 • Základní metody ovlivňování struktury hliníkových slitin 

  Janský, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je pojednat o běžných způsobech ovlivnění struktury hliníkových slitin. Práce se zabývá rychlostí ochlazování, očkováním a modifikací. V experimentální části jsou porovnávány snímky vzorků různých ...
 • Zdvihové ústrojí portálového jeřábu 

  Švéda, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením a funkčními výpočty zdvihového ústrojí určeného pro mobilní přístavní portálový jeřáb určený pro zdvih lodí do hmotnosti čtyři sta tun. Jsou provedeny také pevnostní ...
 • Zplyňování biomasy 

  Kubík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií zplyňování biomasy. Úvodní část práce je věnována biomase, jejímu rozdělení a základním způsobům jejího zpracování. Hlavní část se zabývá samotnou problematikou zplyňování, ...
 • Zpracování dat pro tomografickou rekonstrukci 

  Dospiva, Jindřich
  Práce se zabývá zpracováním dat z rentgenového tomografického systému. Zejména se zaměřuje na popis úprav projekcí probíhající před tomografickou rekonstrukcí. Dále je navržen konkrétní postup zpracování dat ze systému ...
 • Zpracování hliníkových slitin 3D technologií selective laser melting 

  Měchura, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá nalezením vhodných procesních parametrů z hlediska minimalizace porozity technologie SLM pro zpracování hliníkové slitiny 6061. Rešeršní část práce pojednává o problematice aditivní výroby ...
 • Zpracování měření mechanických charakteristik materiálů s tvarovou pamětí na bázi NiTi při cyklickém zatěžování krutem 

  German, Roman
  Náplňou tejto práce je spracovanie výsledkov únavových skúšok drôtikov vyrobených z NiTi zliatiny s tvarovou pamäťou namáhaných cyklickým krutom v symetrickom záťažovom cykle. Prvá časť je venovaná rešeršnej štúdii o NiTi ...
 • Zpracování měření mechanických charakteristik materiálů s tvarovou pamětí na bázi NiTi při cyklickém zatěžování tahem 

  Faltýnek, František
  Bakalářská práce „Zpracování měření mechanických charakteristik materiálů s tvarovou pamětí na bázi NiTi při cyklickém zatěžování tahem“ se zabývá únavou kovových materiálů, především slitiny NiTi označovanou jako Nitinol. ...
 • Zprovoznění 3D tiskárny Prusa Mendel 

  Stanko, Michal
  Podstatou tejto bakalárskej práce je zhrnúť súčasné poznatky 3D tlače. V teoretickej časti sa popisuje vývoj a možnosti tlače pomocou rôznych technologií a metód. Praktická časť je zameraná na špecifický problém a to ...
 • Zvyšování životnosti střižných nožů 

  Rohlínková, Marie
  Práce navrhuje možné metody zvýšení životnosti střižného nože, který je z materiálu 19 733 a je použit ke stříhání statorových plechů z křemíkového materiálu. Zmíněné plechy jsou velmi tvrdé a na nástroj jsou tak kladeny ...