Now showing items 560-579 of 590

 • Výroba řetězového kolečka pro motocykl 

  Šarocký, Robert
  Práce se věnuje návrhu vhodné technologie výroby součásti řetězového kolečka, které je součástí hnací soustavy motocyklu. Výrobní série činí 200 000 kusů za rok. Byla provedena analýza různých způsobů výroby, ze které ...
 • Výroba součásti příruba 

  Duda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá kusovou výrobou požadované součásti v podmínkách konkrétní strojírenské firmy, která se zabývá konstrukcí a výrobou strojů na míru. Součástí práce je rozbor součásti včetně popisu funkce ...
 • Výroba součásti s kombinací různých technologických procesů 

  Borek, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout výrobu součásti s využitím několika technologických procesů. V řešeném projektu se jedná o stahovací přípravek kulových čepů řízení osobních automobilů. Mezi nejdůležitější části ...
 • Výroba součástí na ohraňovacím lise 

  Zahradníček, Lukáš
  Práce předkládá přehled o technologii výroby součástí na ohraňovacích lisech. Je vytvořena na základě literární studie teoretického základu s doplněním nejmodernějších poznatků a příkladů z praxe. Pojednává obecně o ...
 • Výroba součástí vysekáváním 

  Moravčík, Juraj
  Práca popisuje základné princípy a metódy vysekávania vychádzajúce z postupového strihania. V práci boli zahrnuté výhody a nevýhody deliacich vysekávacích nástrojov dvoch konštrukcii, a to revolverových a kazetových. Ďalej ...
 • Výroba speciální distanční podložky vodním paprskem 

  Novotný, Adam
  Předkládaná práce na téma „Výroba speciální distanční podložky vodním paprskem“ pojednává o problematice progresivní nekonvenční technologie řezání vodním paprskem, popisuje proces řezání vzorků technologií AWJ ve firemních ...
 • Výroba tělesa zástrčky 

  Braško, Zdenko
  Bakalárska práca rieši návrh zhotovenia telesa zástrčky. Zástrčka slúži na zachytenie dvier v uzavretej polohe. Súčiastka je vyrábaná z konštrukčnej ocele 11 321 o hrúbke 1 mm. Veľkosť výrobnej série je 35 000 ks/rok. Ako ...
 • Výroba vzorku plazmového řezacího stroje 

  Klepárník, Ivo
  V této práci je řešena problematika plazmového řezání. Pojednává o principu, výhodách a nevýhodách plazmového řezání. Dále se zabývá konstrukci plazmového stroje s vytipováváním komponentů potřebných k polohování strojního ...
 • Výroba závěsu sedadla motocyklu 

  Hanych, Libor
  Práce předkládá návrh technologie výroby závěsu sloužícího k fixaci sedla motocyklu. Závěs je vyráběn z konstrukční oceli 1.0038 ve formě plechu tloušťky 1 mm ve výrobní sérii 50 000 ks/rok. Z jednotlivých variant výroby ...
 • Vývoj a konstrukce modulové frézy z HSS oceli 

  Beneš, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout geometrii a rozměry modulové evolventní frézy, její konstrukce v parametrickém softwaru Autodesk Inventor a následná výroba prototypu této frézy. Tato práce se také zabývá rozborem a rozdělením ...
 • Vývoj a redukce hmotnosti centrální hlavy pro nákladní vozidla 

  Blecha, Martin
  Teoretická část bakalářská práce je zaměřena na objasnění funkce centrální hlavy a její uložení v nákladním vozidle. Funkce a uložení centrální hlavy závisí na konstrukčním provedení podvozku vozidla. V praktické části je ...
 • Vývoj a současně vyráběné jednoproudové motory 

  Štefanovič, Peter
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je akýsi ucelený prehľad v oblasti jednoprúdových motorov. Stručne vysvetľuje širokú problematiku plynových turbín z hľadiska samotného fungovania, princípu činnosti a rôznych výhod ...
 • Vývoj nástrojů pro aplikaci válečkování 

  Nosek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá beztřískovou dokončovací metodou válečkováním. Obsahuje základní popis metody válečkování, přehled nástrojů, změny a vynálezy v konstrukci nástrojů a moderní trendy ve válečkování. Závěr ...
 • Vývoj nosiče vzorků pro měření elektrických vlastností v UHV SEM 

  Axman, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí a následným testováním nosiče vzorků umožňující ohřev, chlazení a měření teploty vzorku a zásobníku vzorků pro vysokovakuovou aparaturu skenovacího elektronového mikroskopu, který ...
 • Vývoj technologie žárového nástřiku suspenzí pro přípravu pokročilých povrchových úprav 

  Ráčková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá technologií žárových nástřiků. První část práce je věnovaná literární rešerši, ve které jsou popsány jednotlivé kroky potřebné pro přípravu nástřiku, nanášeného pomocí plazmatu. Práce popisuje ...
 • Vývoj turbodmychadel spalovacích motorů 

  Franc, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší zaměřenou na vývoj technologie přeplňování vznětových a zážehových motorů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První část se zabývá obecným popisem konstrukce, základních principů a ...
 • Vývoj vstřikovacích systémů vznětových motorů 

  Sikora, Ondřej
  Bakalářská práce byla zpracována jako přehledová studie pojednávající o vývoji vstřikovacích zařízení paliva pro vznětové motory. První část práce se věnuje palivovému ústrojí, která čtenáře vtáhne do všeobecné problematiky ...
 • Výzkum procesních parametrů pro výrobu strukturovaného materiálu technologií Selective Laser Melting 

  Richter, Vladislav
  Selective laser melting (SLM) je jednou z aditivních technologií, které umožňují vyrábět tvarově velmi složité díly. Příkladem takového výrobku jsou porézní lattice struktury, které nacházejí díky svým dobrým mechanickým ...
 • Význam a podstata letecké informační služby v civilním letectví 

  Dubnický, Lukáš
  Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled a charakteristiku postupů a činností, které jsou uplatňovány při poskytování letecké informační služby na území České republiky. Hlavním zdrojem informací je český letecký předpis ...
 • Vzájemná interakce tlakových pulsací a kmitání trubice 

  Hrazdíra, Zdeněk
  Cílem této práce je zjištění vlivu kmitání trubice na tlakové pulsace v kapalině. Matematický popis soustavy trubice-kapalina je složen z patřičných okrajových podmínek a z vlnových rovnic odvozených ze základních fyzikálních ...