• Energetické řešení off-grid kontejnerové stavby 

  Filka, Tomáš
  Tato práce shrnuje současné možnosti využití obnovitelných zdrojů elektrické energie a doplňkových technologií, které lze použít při navrhování off-grid staveb. Konkrétně se zabývá možností jejich aplikace na stále více ...
 • 3D skenování lesklých povrchů 

  Zeman, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je experimentálně posoudit, jak koncentrace titanového prášku v matnícím nástřiku ovlivňuje vlastnosti matnící vrstvy lesklého povrchu určeného pro 3D skenování. Teoretická část práce nastiňuje ...
 • Problematika zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů 

  Dubinová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů. Hlavní část pojednává o leteckém předpisu L13, který se zadaným tématem úzce souvisí. Cí-lem je zpracování srozumitelného textu ...
 • Degradace biomasy při skládkování 

  Elbl, Patrik
  Tato bakalářská práce má za cíl pojednat o degradaci biomasy při skládkování. První část je věnována rešeršní studii zabývající se biomasou jako takovou. Jsou zde zmíněny vlastnosti biomasy, rozdělení, problematika spalování ...
 • Posouzení rizika lomu u běžecké lyže sendvičové konstrukce vyztužené skelnými vlákny 

  Láštic, Daniel
  V prvej časti bakalárskej práce sú uvedené základné teoretické poznatky o vyu- žití sendvičových konštrukcií, ktoré pozostávajú z materiálov rozdielnych vlast- ností v jadre a na povrchu konštrukcie. Stručne sú popísané ...
 • Analýza vlivu chemicko-tepelného zpracování na změnu rozměrů 

  Kunkela, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na chemicko-tepelné zpracování oceli, a to zejména na změnu rozměrů vzniklou během procesu. Za účelem bližšího prozkoumání problematiky byly vyrobeny vzorky z různých materiálů a o různých ...
 • Výzkum procesních parametrů pro výrobu strukturovaného materiálu technologií Selective Laser Melting 

  Richter, Vladislav
  Selective laser melting (SLM) je jednou z aditivních technologií, které umožňují vyrábět tvarově velmi složité díly. Příkladem takového výrobku jsou porézní lattice struktury, které nacházejí díky svým dobrým mechanickým ...
 • Turbodmychadla komerčních vozidel 

  Valigurová, Renáta
  Tato bakalářská páce soustřeďuje poznatky o dmychadlech aplikovaných pro přeplňování spalovacích motorů komerčních vozidel. Bakalářská práce je odbornou rešerší v první části se zabývající obecnou problematikou turbodmychadel ...
 • Korelace výsledků standardních mechanických zkoušek s výsledky protlačovacích zkoušek na miniaturních discích 

  Holzer, Jakub
  Obsahem bakalářské práce je analýza vztahů mezi materiálovými charakteristikami primárně kovových materiálů, získanými standardními postupy mechanického zkoušení a materiálovými charakteristikami, určenými prostřednictvím ...
 • Invertní letadlové motory 

  Růžička, Martin
  Tato práce pojednává o invertních letadlových motorech. V úvodu je zařazen přehled obecných požadavků kladených na letadlové motory, jejich rozdělení a základní informace o invertní konstrukci. V druhé kapitole najdeme ...
 • Využití slitin lehkých kovů v konstrukci moderní elektroniky 

  Suchánek, Matěj
  Tato bakalářská práce přináší základní přehled o slitinách lehkých kovů, zejména se jedná o slitiny hliníku, hořčíku a titanu. Dále se zabývá jejich rozdělením a vlastnostmi, od kterých se dále odvíjí vhodnost jejich použití ...
 • Měření a vyhodnocování výkonových parametrů termoelektrického generátoru malého výkonu 

  Frank, Vojtěch
  Práce popisuje problematiku měření termoelektrických modulů. Součástí práce je popis jednotlivých měřených veličin, včetně způsobů jejich měření. Dále byly popsány principy různých metod a přístupů používaných k měření ...
 • Hnací mechanismy kuželových drtičů 

  Sehnalová, Viola
  Tato bakalářská práce pojednává o kuželových drtičích se zaměřením na převodový mechanismus mezi hnacím agregátem a drticím kuželem. První část je věnována rozdělení kuželových drtičů. Následuje porovnání řešení typických ...
 • Konstrukční návrh pedometru pro zkoušky brzd 

  Pavlík, Vojtěch
  Bakalářská práce se soustředí na měřící zařízení ovládací síly brzdového systému, shrnuje homologační zkoušky (dle EHK) a kontrolní zkoušky (dle MDČR) brzdových systémů. Dále uvádí přehled komerčně dostupných zařízení na ...
 • Myčka na obrobky 

  Sláma, Ondřej
  V této bakalářské práci je vypracován konstrukční návrh mycího boxu myčky na obrobky. Cílem práce je návrh složený z početní pevnostní kontroly a návrhový výkres sestavení boxu. Myčka o velikosti 1000x1000 mm umožňuje ...
 • Bezpečnost obráběcích CNC strojů 

  Houška, Jan
  Bakalářská práce utřiďuje požadavky na bezpečnost CNC obráběcích center v rámci relevantních harmonizačních právních předpisů Evropské unie, legislativy České republiky a požadavků harmonizovaných bezpečnostních norem. Po ...
 • Spalování pelet z nedřevní biomasy v kotlech I 

  Knob, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá spalováním pelet z nedřevní biomasy v kotlech. V první části teoretické rešerše je biomasa obecně popsána z pohledu paliva, se zaměřením na vlastnosti určující její vhodnost pro přímé spalování ...
 • Přehled konstrukčních řešení magnetoreologických tlumičů 

  Tran, Adam
  Bakalárska práca popisuje tlmiace systémy v podobe MR tlmičov a MR ventilov. Na úvod je uvedený samotný MR efekt v MR zariadeniach. Ďalšia časť práce zahrňuje jednotlivé konštrukcie, materiálové usporiadanie, charakteristiky ...
 • Snižování spotřeby benzínových motorů pomocí EGR technologie 

  Pospíšil, Juraj
  Bakalárska práca je zameraná na objasnenie faktorov negatívne pôsobiacich na spotrebu paliva automobilov, návrh a overenie funkcie možných systémov na zníženie spotreby paliva v programe Lotus engine software.
 • Obrábění tvrdých materiálů 

  Pech, Ondřej
  Cílem této práce je rozbor problematiky obrábění tvrdých materiálů na dlouhotočných soustružnických automatech ve firmě Decoleta, a.s. Formou rešerše jsou postupně provedeny rozbory používaných materiálů, možností dostupných ...