Recent Submissions

 • Řídicí jednotka indukčního ohřevu 

  Válik, Martin
  Text je zameraný na vývoj riadiacej jednotky indukčného ohrevu. Motiváciou k vytvoreniu takéhoto zariadenia bolo odstránenie nedostatkov a pridanie potrebných funkcionalít k zariadení tohto typu. Bolo to dosiahnuté ...
 • Návrh hardwaru řídící jednotky dieselového vstřikovacího systémuu 

  Novák, Matyáš
  Tato diplomová práce se zabývá základním popisem návrhu hardwaru řídící jednotky pro dieselový vstřikovací systém. V úvodu práce je blokově popsán systém dieselového vstřikování Motorpal Common Rail. Dále jsou popsány ...
 • Lokalizace osob v budovách 

  Noha, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem lokalizačního systému pro použití v budovách. Práce je rozdělena do několika částí. První část této práce je věnována představení dostupných technologií v této oblasti. Dále jsou zde vysvětleny ...
 • Chránění paralelních a souběžných vedení vvn distanční ochranou 

  Muhayimana, Obed
  Chránění paralelních a souběžných vedení je skutečně problematické z důvodů účinku vzájemné indukčnosti vedení v souběhu, odporu poruchy nebo rozložení zpětného proudu poruchy, které zkreslují impedanci jednofázové poruchy ...
 • Vliv lisovacího tlaku na elektrochemické vlastnosti elektrod pro akumulátory Li-S 

  Jaššo, Kamil
  Cieľom tejto diplomovej práce je popísať vplyv lisovacieho tlaku na vlastnosti lítium-sírových akumulátorov. V teoretickej časti práce je stručne popísaná všeobecná problematika a terminológia batérií a ich delenie. Ku ...
 • Analogové funkční bloky fraktálního řádu 

  Salášek, Jan
  Práce se zabývá návrhem bloků filtru fraktálního řádu pomocí aproximace filtrem vyššího celočíselného řádu. Jsou použity aktivní filtry třetího řádu pro vytvoření filtru řádu 1+𝛽, kde 𝛽 ...
 • Vliv aditiv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic 

  Šebesta, Petr
  Práce rozebírá současný stav ve výrobě a vývoji zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Práce probíhala ve spolupráci s firmou SYNPO, a.s. Pardubice, která poskytla vzorky pryskyřic s různými aditivy k měření. Práce ...
 • Univerzální elektronické zapalování pro spalovací motory 

  Čmelík, Matouš
  Práce se zabývá návrhem elektronického zapalování pro dvouválcové dvoutaktní motory. V práci je popsán stávající systém zapalování. Dále jsou popsány možnosti snímání polohy klikové hřídele motoru. Návrh systému zapalování ...
 • Studie vlastností pokročilých materiálů pro katody lithno-iontových akumulátorů 

  Pustowka, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá ve své první části především charakteristikou lithium iontových akumulátorů z hlediska jejich konstrukce, elektrochemických vlastností a dále také vlastnostmi nejpoužívanějších katodových ...
 • Výpočet teplotního pole přípojnicového mostu 

  Měrka, Ivan
  Tato semestrální práce má za úkol teoreticky rozebrat tepelné děje a ztráty v zařízeních vysokého napětí, dále popsat provedení rozváděče typu UniGear ZS1, sestavit počítačový model pro tepelný výpočet stávajícího i ...
 • Malé a mikro fotovoltaické systémy 

  Nováček, Richard
  Diplomová práce se zabývá komponenty fotovoltaiky a jejich principy. Zhodnocení typů systému fotovoltaických systému a jejich vliv na přenosovou soustavu. Práce se zabývá finanční podporovou pro malé a mikrofotovaltické ...
 • Využití bezpečnostního PLC pro řízení plynových hořáků 

  Petr, Vojtěch
  Tématem teto diplomové práce je bezpečnost při řízení plynových hořáků. Cílem je plně automatizovat systém plynových hořáků pomocí bezpečnostního řídicího systému (Fail-Safe PLC) tak, aby se rizika snížila na minimum. ...
 • Kalibrace kontaktních a bezkontaktních teploměrů 

  Skalický, David
  Tato práce se zabývá problematikou kalibrace kontaktních a bezkontaktních teploměrů. Teoretická část práce popisuje fyzikální zákonitosti, které jsou podstatné pro kontaktní a bezkontaktní měření teploty, požadavky kladené ...
 • Měření kvality osvětlení na operačních sálech 

  Rovná, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá měřením kvality osvětlení na operačních sálech. Operační osvětlení jsou velmi náročná z hlediska požadavků na kvalitu jednotlivých parametrů, proto je důležité tyto parametry přesně specifikovat ...
 • Návrh a implementace komunikačního serveru 

  Sedláček, Robert
  Tato práce se v první části zabývá analýzou proprietárního průmyslového protokolu S7 firmy Siemens. Analýza je provedena za pomoci programu Wireshark mezi programovatelným automatem S7-1200 a OPC serverem Simatic NET. Tento ...
 • Návrh AD převodníku pro senzorové aplikace 

  Bečková, Zuzana
  Diplomová práce obsahuje stručný teoretický základ pro designéra/ku A/D převodníku v technologii CMOS a přehled architektur A/D převodníků používaných v automobilovém průmyslu. Volba vhodné architektury pro konkrétní ...
 • Biometrické rozpoznání živosti prstu 

  Jurek, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou obecné biometrie se zaměřením na biometrii otisku prstu, s popisem papilárních linií a principů snímačů otisků prstů. Dále se práce zabývá problematikou detekce živosti prstu včetně popisu ...
 • Energetické parametry jednofázových asynchronních motorů 

  Janáček, Martin
  Diplomová práce pojednává a seznamuje s jednofázovými asynchronními motory, principem činnosti, typy provedení a provozními stavy. Práce obsahuje rozbor jednotlivých ztrát v motoru a možnost jejich snížení různými způsoby. ...
 • Elektrické vlastnosti tlustovrstvých past měřené v širokém rozsahu teplot 

  Gajdoš, Jiří
  Cílem této diplomové práce je prověřit elektrické vlastnosti různých tlustovrstvých odporových past v širším intervalu teplot. Práce se především zaměřuje na změnu elektrického odporu v závislosti na teplotách, které ...
 • Návrh napájecí části pro ADAHRS 

  Andrysík, Lukáš
  Tato diplomová práce se nejprve zabývá popisem systému ADAHRS, normy DO-160 a dále návrhem zálohovaného napájecího zdroje s využitím superkondenzátorů. Návrh se nejprve zaměřuje na stanovení požadavků zdroje, pokračuje ...

View more