Poslední příspěvky

 • Detekce roztroušené sklerózy 

  Kopuletý, Michal
  Tato práce je zaměřena na detekování lézí roztroušené sklerózy ze snímků magnetické rezonance. Správně vyhledané léze jsou velice důležité pro stanovení lékařské diagnózy. Detekce lézí pomocí metod strojového učení je ...
 • Podpora ventilace u laboratorních zvířat 

  Daniš, Václav
  V dnešní době je umělá plicní ventilace nedílnou součástí většiny chirurgických zákroků při použití anestezie. Úvodní kapitoly diplomové práce se zaměřují na teoretické seznámení s problematikou umělé plicní ventilace. ...
 • Detekce překážek 

  Hradiský, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a popisom realizácie snímania obrazu pomocou minipočítača Raspberry PI a moţnosťou detekcie objektu v obraze. V práci je popísaný minipočítač Raspberry PI ako aj snímanie obrazu modulom ...
 • Možnosti zabezpečení mezi-procesorové komunikace pro dedikovaná zařízení 

  Rácek, Luboš
  Diplomová práce se zaměřuje na uvedení do problematiky mezi-procesorové komunikace. Věnuje se Linuxové distribuci vytvořené projektem Yocto na vybrané platformě z řady mikrokontrolérů i.MX společnosti NXP a řešení zabezpečení ...
 • Implementace služby VoLTE do sítí EPS-IMS 

  Baev, Mikhail
  Diplomová práce popisuje VoLTE službu, vývoj a nasazení LTE (zaváděcí fázi, skutečný LTE stav a výhledy do budoucna atd.), EPC-IMS architekturu (popis funkce uzlu, rozhraní atd.) Komunikace mezi uzly a funkce, rozhraní a ...
 • Laserový 2D skener 

  Tomek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací rozšiřujícího modulu, který umožní 2D skenování s jednoosým interferometrem, a obslužného programu, jehož výstupní data jsou vizualizována v programu ModalVIEW firmy ...
 • Osvětlovací LED modul pro bezkontaktní měření fyziologických parametrů 

  Byrtus, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem osvětlovacího LED modulu pro bezkontaktní měření základních fyziologických parametrů. Bezkontaktní metody vychází z fotopletysmografických metod. K získání parametrů se využívá videokamera ...
 • Napěťová reference s LTZ1000 

  Grohoľ, Stanislav
  Práca pojednáva a problematike stability napäťovej referencie s LTZ1000(A). V úvode sú špecifikované najhlavnejších parametre napäťovej referencie z hľadiska stability a uvedené je rozdelenie napäťových referencií podľa ...
 • Automatizace tvorby zkušebního protokolu 

  Zach, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro podporu procesů pro realizaci zkoušek ve zkušební laboratoři CCVOZE se zaměřením na generování zkušebních protokolů. Zobrazuje přehled životního cyklu zakázky ...
 • Komparace elektrických vlastností alternativních elektroizolačních kapalin a minerálních olejů 

  Jurčák, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje elektroizolačním kapalinám v elektrotechnickém průmyslu. Je zde uvedeno rozdělení kapalin podle normy, rozdělení olejů, stav současného výzkumu alternativních elektroizolačních kapalin a popis ...
 • Biometrické rozpoznání živosti prstu 

  Jurek, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou obecné biometrie se zaměřením na biometrii otisku prstu, s popisem papilárních linií a principů snímačů otisků prstů. Dále se práce zabývá problematikou detekce živosti prstu včetně popisu ...
 • Řídící modul dvouosého kartézského manipulátoru pro PLC S7-1200 

  Hofman, Miroslav
  Práce pojednává o návrhu modulu pro řízení dvouosého kartézského manipulátoru. Řídící modul přijímá signály STEP a DIR z PLC, které mohou mít frekvenci až 100 kHz. Tyto signály modul zpracovává a posílá na vstupy driverů, ...
 • Sledování kvality a optimalizace testování na lince AKD 

  Kuruc, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou sledovania kvality a optimalizáciou testovania finálneho produktu na výrobnej linke AKD. Výstupom práce je výpočet optimalizácie času testovania pomocou Weibullovho rozloženia. ...
 • Projektování elektrických rozvodů inteligentního domu s řídícím systémem Foxtrot 

  Vančura, Jan
  Tato práce popisuje návrh silových a datových rozvodů v inteligentním domě. Cílem je vytvořit projekt elektroinstalace inteligentního rodinného domu, který je řízený systémem Foxtrot. V úvodu práce v 2. kapitole je popsáno ...
 • Řízený laboratorní zdroj 

  Štibraný, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom laboratórneho zdroja s precíznym meraním napätia a prúdu. Na začiatku uvádza vlastnosti, výhody a nevýhody lineárnych a spínaných zdrojov, z ktorých vyberá lineárny typ stabilizátora. ...
 • Korekce snímků 

  Sedlo, Petr
  Ve své diplomové práci jsem se zabýval různými nežádoucími vlivy, které poškozují digitálně pořízený snímek. Snímek pořízený digitálním fotoaparátem může trpět řadou vad. V první řadě je to šum, který vzniká v důsledku ...
 • Modul s FPGA pro rychlé generování signálu a synchronní sběr dat 

  Eliáš, Josef
  Diplomová práce je věnována návrhu systému pro rychlé generování signálu a synchronní sběr dat. Součástí zadání jsou požadavky na tento systém, které budou postupně rozebrány. Výsledkem rozboru bude výběr vhodných komponent ...
 • Proxy servery v síti Internet 

  Henek, Jan
  Cílem této práce je analyzovat zastoupení proxy serverů v útocích vedených prostřednictvím internetu. K tomu byla použita metoda srovnání testované IP adresy s databází veřejných proxy serverů. Sestavil jsem seznam IP adres ...
 • Připrava a charakterizace keramických aktivních materiálů pro sodno-iontové akumulátory 

  Vaněk, Martin
  Hlavním cílem této práce je charakterizace vzorků titanátů, jako materiálů pro sodíko-iontové (Na-ion) akumulátory. Syntéza některých vzorků je součástí této práce. Charakterizace je zaměřena na elektrochemické vlastnosti, ...
 • Studium vlivu jaderných elektráren na životní prostředí pomocí radioanalytických metod 

  Brunčiaková, Miriama
  Táto práca má za cieľ zanalyzovať vplyvy JE na lokálne ŽP. Pre určenie vplyvom je potrebné danú lokalitu v okolí JE dlhodobo monitorovať a následne prípadne dopady vyhodnocovať. V biomonitoringu sa využívajú gama spektroskopy, ...

Zobrazit další