Now showing items 21-40 of 416

 • Automatizace rozvodny VN s využitím řídicího systému COM600 a standardu IEC61850 

  Havelka, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou standardu IEC 61850 zvláště jeho kapitolou IEC 61850- 9-2 LE. Kapitola IEC 61850-9-2 LE je spíše známá jako komunikace Process bus. V práci jsou popsány rozšiřující nástroje použité ...
 • Aplikace pro inteligentní logování polohy z GPS pro zařízení s OS Android 

  Šťastný, Petr
  Cílem této práce je vytvořit samostatnou službu, která by zjišťovala, ukládala a přeposílala informace o poloze uživatele s operačním systémem Android. Informace by měli být přeposílány on-line. Ukládání polohy by mělo ...
 • Softwarově definované sítě 

  Flimel, Peter
  V tejto diplomovej práci je popísaná softwarovo definovaná sieť so zameraním na optickú sieť. Následne je navrhnutá vlastná softwarovo sieť, ktorá je implementovaná do prostredia OMNeT++. Práca sa zaoberá problematikou ...
 • Zlomkooktává analýza akustických signálů 

  Ryšavý, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací číslicových filtrů pro oktávová a zlomkooktávová pásma. Dále práce popisuje chování těchto filtrů při aplikaci v systémech s pevnou řádovou čárkou a rozebírá problematiku ...
 • Diagnostika poruch elektrických strojů pomocí vibrací 

  Čech, Roman
  V této práci se podíváme na problematiku zdrojů vibrací v asynchronním motoru a jejich vliv a rizika na chod motoru. Poznáme rozdělení zdrojů vibrací, zaměříme se na závady ložisek a na dynamickou i statickou excentricitu. ...
 • Blokující spínaný zdroj 600 W s experimentální samokmitající topologií 

  Darida, Slavomír
  Samokmitající blokující měniče jsou s oblibou využívány zejména pro jejich jednoduchost, robustnost a nízkou cenu. Běžně se využívají v oblasti malých výkonů například jako zdroje pro nabíjení mobilních telefonů. Tato práce ...
 • Zařízení pro polohování fotoaparátu 

  Berčík, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem polohovacího zařízení pro fotoaparát za účelem použití jako pomocníka při snímání plynulého videa a časosběrů. Je navržen ideální pohon, napájení a sestaven program pro řízení na platformě ...
 • Kognitivní evokované potenciály a fixace očí při vizuální emoční stimulaci 

  Mičánková, Veronika
  Cílem této diplomové práce je najít a popsat souvislost mezi fixací očí v emočně zabarveném stimulu, kterým je obrázek či video, a EEG signálu. K tomuto studiu je třeba vyvinout softwarové nástroje v prostředí Matlab k ...
 • Univerzální platforma pro vzdálenou správu IoT zařízení a vizualizaci M2M dat 

  Štůsek, Martin
  Cílem této diplomové práce je vytvoření univerzální aplikace umožňující vizualizaci M2M dat s podporou vzdálené konfigurace protokolem TR-069. Teoretická část práce obsahuje podrobný popis M2M komunikace, protokolu TR-069, ...
 • Nové gelové elektrolyty 

  Sumka, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá vlastnosťami gélových polymérnych elektrolytov, stručnými vlastnosťami ostatných druhov elektrolytov a materiálmi, ktoré sú používané pre prípravu polymérnych elektrolytov. V práci je rozobrané ...
 • Optimalizace provozu solárního systému určeného k ohřevu TUV školní jídelny 

  Doskočil, Filip
  Diplomová práce popisuje využití sluneční energie pro solárně tepelné systémy používané pro ohřev teplé užitkové vody TUV. Pojednává o velikosti dopadajícího slunečního záření na Zemi. Rozděluje jednotlivé typy solárních ...
 • Snímač úhlové rychlosti se Sagnacovým interferometrem 

  Skalský, Michal
  Tato práce se zabývá teoretickým popisem problematiky optických vláknových snímačů úhlové rychlosti neboli gyroskopů, a dále návrhem a realizací vlastní koncepce tohoto snímače. Teoretická část je zaměřena na popis ...
 • Ověření provozní výkonnosti a optimalizace FVE 

  Špinar, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozní výkonnosti dvou fotovoltaických elektráren. V práci je uvedena historie fotovoltaiky včetně důležitých objevů. Dále obsahuje principiální popis fotovoltaického jevu, používané ...
 • Studium vlastností membránového napěťového senzoru ASAP1 exprimovaného v buněčné linii HEK 293 

  Sanetrníková, Dominika
  Tato práce se v úvodu věnuje seznámení s plasmidovou DNA, která se v podobě vektoru využívá v molekulární biologii. Ve formě fluorescenčních sond lze plasmidy využít pro měření změn membránového potenciálu. Do jejich ...
 • Odhad polohy rotoru PMSM pomocí VF signálu 

  Moravec, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá navržením vektorového řízení na vícefázový synchronní motor s permanentními magnety uvnitř rotoru. V prvních části práce je uvedený popis motoru s potřebnými transformacemi k návrhu regulačních ...
 • Monitorování přenosových parametrů sítě Internet 

  Iľko, Pavol
  Táto práca sa zaoberá meraním prenosových vlastnosti siete Internet, konkrétne odozvy na program ping, protokol SSH a na meranie prenosovej rýchlosti. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti ...
 • Identifikace významných spektrálních složek ve stresovém řečovém signálu 

  Dulesov, Egor
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s problematikou analýzy a identifikace významných spektrálních složek hlasového signálu. Na základě studia odborné literatury provést výběr vhodných metod odhadu spektra. Dále ...
 • Inteligentní zahrada 

  Dvořák, Jakub
  Hlavním cílem této práce je vytvořít za pomoci Raspberry Pi inteligentní zahrádku. První část je věnováná pojmu inteligentní dům. V druhé části jsou popsány použité HW prvky. Další část je věnována SW vybavení mikropočítače ...
 • Programovatelná umělá zátěž 

  Koleček, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu programovatelné umělé zátěže. V práci byla v teoretické části provedena rešerše komerčně dostupných zařízení, na jejímž základě byly diskutovány možnosti vlastního návrhu. Dále byl ...
 • Návrh a realizace 3D tiskárny s podporou síťového tisku 

  Špringer, Radek
  Cílem této diplomové práce je navrhnout 3D tiskárnu typu delta. Popsat technologie 3D tisku používané touto tiskárnou, základní vlastnosti tiskárny a komerčně dostupný materiál používaný při tisku a jeho srovnání. Stanovit ...