Poslední příspěvky

 • Navlhavost materiálů součástek a rychlost vysoušení 

  Pospíšil, Tomáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá procesy, které jsou spojené s vlhkostí v elektrotechnice. Bakalářská práce je zaměřené na součástky a základní materiály, které jsou citlivé na vlhkost a na jejich defekty způsobené ...
 • Vliv pojiv na elektrochemické vlastnosti záporných elektrodových hmot 

  Zsigmond, András
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rôznymi typmi spojív, používaných v lítium-iontových akumlátorov, a ich vpliv na vlastnosti záporných elektrodových hmôt. Použité pojivá boli: Polyvinylidenfluorid (PVDF), Styren-butadienového ...
 • Přenosné zařízení pro detekci vůně v potravinářství 

  Beneš, David
  Tato práce se zabývá konstrukcí jednoduchého levného přenosného zařízení, které umožňuje měření a rozpoznávání vůní v potravinářství pomocí polovodičových senzorů plynů s možností sdílet naměřená data se vzdáleným serverem. ...
 • Řízení modelu posuvné brány 

  Bubeník, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom a následnou fyzickou realizáciou zmenšeného modelu posuvnej brány ovládanej pomocou mobilnej aplikácie pripojením sa na Wi-Fi sieť. Práca pozostáva z mechanickej, elektrickej a programovej ...
 • Vliv vertikalizačního zařízení na svalovou aktivitu dolních končetin 

  Oravová, Pavlína
  Bakalářská práce je zaměřena na vliv vertikalizačního zařízení na svalovou aktivitu dolních končetin. Zabývá se problematikou elektromyografie a zpracováním elektromyografického signálu, jeho měřením pomocí bezdrátových ...
 • Zesilovač s ochranou reproduktoru 

  Přibyl, Libor
  Předkládaná práce pojednává o problematice poškození reproduktoru vlivem velké výchylky membrány na nízkých kmitočtech. Základním zaměřením je návrh a konstrukce obvodu pro ochranu reproduktoru před tímto druhem poškození ...
 • Vliv řešení operní scény a orchestřiště na akustiku sálu 

  Berky, Martin
  Tato semestrální práce se zabývá měřením doby dozvuku, monaurálních a binaurálních impulsních odezev Divadla na Orlí při umístění zdrojů zvuku v orchestřišti a na jevišti. V teoretické části jsou popsány měření doby dozvuku ...
 • Mobilní sítě 5. generace 

  Schaller, Lukáš
  Tématem této bakalářské práce byly mobilní sítě 5. generace spolu se zaměřením na jednotlivá vylepšení stávající 4. generace. V úvodu práce byl rozebrán systém 4. generace mobilních sítí EPS spolu s popisem jednotlivých ...
 • Stejnosměrné motorky pro obecnou potřebu 

  Randa, Daniel
  Tato práce se zabývá inovací stejnosměrného motorku s permanentními magnety malého výkonu. Práce je rozdělena do tří úkolů. Jako první částí je provést přehled sériově vyráběných stejnosměrných motorků. Druhou částí je ...
 • Řízení střídavých elektrických pohonů v prostředí Simulink Real-Time 

  Schrötter, Ján
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zrealizovať riadenie striedavého motoru s permanentými magnetmi pomocou Simulink Real-Time na platforme s kartou MF624. Riadenie bude realizované simulačnou metódou hardware-in-the-loop. ...
 • Využití platformy Intel Galileo v Internet of Things 

  Semančík, Matej
  Táto práca sa zaoberá využitím platformy Intel Galileo v IoT (Internet of Things) a jej porovnaním s ostatnými platformami, spôsobmi komunikácie v IoT, senzormi a senzorickými sieťami, spôsobmi implementácie tejto platformy, ...
 • Výpočtové a výkonnostní možnosti Android zařízení pro lokalizaci 

  Brychta, Josef
  Bakalářská práce se zabývá implementací vybraných lokalizačních metod do Android zařízení. Tyto metody byly následně proměřeny a na základě výsledků zpracována optimalizační schémata.
 • Modul detektoru ionizujícího záření 

  Matějka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem detektoru ionizujícího rentgenového záření s užitím běžně dostupných PIN fotodiod. Je popsána problematika použití PIN fotodiod pro detekci rentgenového a gamma záření. Je proveden návrh ...
 • Konstrukce a vlastnosti elektronkového nízkofrekvenčního zesilovače 

  Piroha, Ladislav
  Témou tejto bakalárskej práce je konštrukcia a popis vlastností NF elektrónkového zosilňovača doplneného indikátorom vybudenia. Projekt popisuje históriu vzniku vákuových súčiastok od svojho začiatku, parametre, konštrukčné ...
 • Teplotní závislost PMD 

  Drábek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá popisem problematiky polarizační vidové disperze\,--\,PMD. Velikost zpoždění PMD je náhodná veličina, která je proměnná v čase. Při provozu vysokých přenosových rychlostí na optických trasách ...
 • Měření velmi nízkých teplot 

  Mráz, Dominik
  Tato bakalářská práce se zaobírá měřením velmi nízké teploty, respektive popisem jednotlivých senzorů teploty, jejich přesností, rozsahem teplot a linearitou přenosu. Věnuje se především problematice využití těchto senzorů ...
 • Akustika malých prostorů 

  Martin, Martin
  Tato práce se zabývá objektivními kritérii kvality malých prostor určených k produkci hudby. Konkrétně akustikou malých hudebních klubů v Brně a jejich vlivem na hudební produkci.
 • De-identifikace řečníků postižených hypokinetickou dysartrií 

  Kárník, Radoslav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému, který provádí de-identifikace řečových nahrávek pacientů postižených Parkinsonovou nemocí. V práci jsou popsány příčiny a projevy Parkinsonovy nemoci a vlivy hypokinetické ...
 • Mapa osvětlení v GIS 

  Nejedlý, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou osvětlení pozemních komunikací a veřejných prostorů. Práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na základní pojmy světelné techniky, metodiku měření a odpovídající ...
 • Měření v elektrotechnice – digitální učební materiály 

  Ondráčková, Michaela
  Cílem bakalářské práce je poskytnout podklady pro tvorbu digitálních učebních materiálů pro předmět „Měření v elektrotechnice“. Práce je zaměřena na samotný koncept digitálních učebních materiálů a na metodologii tvorby ...

Zobrazit další