• Monitoring a měření energetických veličin na vodárenských objektech 

  Hála, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá řešením konkrétního problému z oblasti Smart meteringu. Cílem této práce je navrhnout inovaci měření spotřeby elektrické energie na rozlehlých objektech vodáren, které spravuje Vodárenská a.s. ...
 • Tepelné ztráty výstupních skříní u přípojnicového systému 

  Koudelka, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu výstupních skříní u přípojnicového systému z hlediska tepelných ztrát. V práci je nejprve představena problematika přípojnicových systémů jako alternativa ke kabelovým rozvodům ...
 • Měření parametrů LED stmívatelných zdrojů 

  Kubeša, Radek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou LED stmívatelných světelných zdrojů. Teoretická část se ze začátku věnuje světlu a základním fotometrickým veličinám, rozebírá zdroje světla a jejich parametry. Dále popisuje princip ...
 • Degradace kapalných izolantů pro vysoké napětí 

  Komárek, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou kvapalinových izolantov. Predovšetkým sa zaoberá diagnostickými skúškami transformátorového oleja. Diagnostické skúšky sú nutné pre zistenie stavu oleja a pre určenie parametrov ...
 • Lineární jednotka s krokovým motorem 

  Farba, Marek
  Témou bakalárskej práce je lineárna jednotka s krokovým motorom. Práca je zameraná na návrh jednotky, stručný popis lineárnych vedení a krokového motora. Ďalej sa zaoberá rozborom modelu navrhnutej jednotky, výpočtami ...
 • Časová konstanta teploměrů 

  Novák, David
  Cílem práce je rozbor vlastností odporových a termočlánkových čidel, popis jejich principu, základních parametrů, konstrukčních provedení a v neposlední řadě je asi nejdůležitější částí práce vysvětlení, rozbor a také ...
 • Klimatické zkoušky procesního kalibrátoru M143 

  Dojava, Václav
  Bakalářská práce se zabývá klimatickými zkouškami kalibrátoru M143.Teoretická část práce se zabývá rozborem a popisem norem využívaných při klimatických zkouškách elektrických přístrojů. Dále práce popisuje vlastnosti a ...
 • Ověření vlastností standardu WiFi IEEE 802.11n 

  Alexa, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřená na seznámení se se standardem WiFi - IEEE 802.11 obecně. Hlubší zaměření se věnuje moderním standardům ‘n’ a ‘ac’, kde jsou prezentovány hlavní rozdíly a inovace oproti starším standardům ...
 • Obslužný SW pro automobilový tester 

  Bilík, Šimon
  Tato práce se zabývá problematikou testování tlumičů odpružení a to konkrétně pomocí rezonančně adhezní metodiky EUSAMA. V rámci této práce byl vytvořen program pro měření signálu z testeru tlumičů, jeho analýzu a také ...
 • Softwarový model automyčky 

  Zborovský, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vztahující se k portálovým mycím linkám a jimi vykonávanými procesy, systémy pro řízení, SCADA systémy pro řízení a vizualizaci, komunikaci mezi řídícím PLC a SCADA systémem. ...
 • Simulátory laboratorních modelů bedny, parkoviště a vrtačka v prostředí Control Web 

  Jaroš, Jiří
  Obsahem této bakalářské práce je vytvoření simulací a simulátorů tří laboratorních modelů, a sice třídička beden, parkoviště a stojanová vrtačka, v prostředí Control Web. Také jsou vytvořeny ukázkové řídící programy v TIA ...
 • Akustika malých prostorů 

  Martin, Martin
  Tato práce se zabývá objektivními kritérii kvality malých prostor určených k produkci hudby. Konkrétně akustikou malých hudebních klubů v Brně a jejich vlivem na hudební produkci.
 • Expandovaný grafit jako záporný elektrodový materiál pro aprotické interkalační systémy 

  Kaňa, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou lithium-iontových akumulátorů. Zaměřuje se především na materiály, které jsou základem záporných elektrodových hmot, zvláště pak na přírodní expandovaný grafit. Cílem této práce je nastínit ...
 • Model majáku s fotovoltaickým napájením 

  Dvořák, Adam
  Cílem této práce je seznámit se s principem fotovoltaického jevu a fotovoltaických panelů a následně na tyto témata provést teoretický rozbor. V druhé části projektu je úkolem provést teoretický návrh modelu majáku a s ...
 • Implementace zvukového procesoru FIR s minimálním procesním zpožděním 

  Brhel, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem univerzálního FIR procesoru pro zpracování velmi dlouhých posloupností. Práce dále řeší optimalizaci pro souběžné zpracování dvoukanálové vstupní posloupnosti a potlačení procesního zpoždění. ...
 • Li-ion trakční akumulátor 28V/40Ah pro elektrokolo 

  Bartošek, Martin
  Práce pojednává o konstrukci, ochranných obvodech a životnosti lithium iontové baterie pro pohon elektrokola. Celý akumulátor je sestavený z Li-ion článku s označením 18650 od firmy Sanyo, které jsou serio-paralelně ...
 • Metody lokalizace zajímavých bodů u proudové analýzy 

  Vaněk, Stanislav
  V současnosti je zapotřebí klást na kryptografická zařízení stále větší nároky kvůli narůstajícímu počtu zneužití. Z tohoto důvodu je nutné znát principy zabezpečení a jejich nedostatky. Tato práce se zabývá metodou ...
 • Automatizace měření hluků se zvukoměrem XL2 

  Švihálek, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením hluku, charakterizuje používané veličiny a nejistoty způsobené měřením těchto veličin. Cílem je vytvoření aplikace, která zautomatizuje měření hlukoměrem XL2. Automatizace bude ...
 • Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky 

  Tvorogov, Ivan
  Tato práce se zaměřuje především na vývoj interaktivních aplikací pro vizualizaci algoritmů bezeztrátové komprese dat. Teoretická část se věnuje popisu teorií z oblasti bezztrátových kompresních algoritmů a základnímu ...