Now showing items 1-20 of 445

 • Detekce objektů 

  Strašek, Petr
  Tato bakalářská práce řeší problematiku detekce kontrastních objektů, hodnocení jejich symetrie a mezních stavů. Za tímto účelem byla vytvořena databáze snímků, na kterých byly algoritmy testovány. Práce dále popisuje ...
 • Návrh synchronního motoru pro lanovku 

  Záškodný, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem synchronního motoru s permanentními magnety pro přímý pohon horské lanovky. Práce je členěna do čtyř částí, nejprve byla provedena literární rešerše dané problematiky, dále je stručně ...
 • Převodníkový modul s rychlou sériovou komunikační linkou 

  Kabátník, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací standardu JESD204B. V prvé řadě práce seznamuje se samotným standardem, a poté pojednává o jeho revizích. Standard JESD204B funguje na bázi vrstvové specifikace, podobně jako ...
 • Model majáku s fotovoltaickým napájením 

  Dvořák, Adam
  Cílem této práce je seznámit se s principem fotovoltaického jevu a fotovoltaických panelů a následně na tyto témata provést teoretický rozbor. V druhé části projektu je úkolem provést teoretický návrh modelu majáku a s ...
 • Identifikace objektů v obraze 

  Štěpán, Filip
  Cílem práce je vytvoření algoritmu pro identifikaci objektu v obraze. Výsledný program bude schopen zpracovat reálná obrazová data. Z tohoto důvodu je důraz kladen zejména na složitost prostředí, ve kterém se objekty ...
 • Model mostového jeřábu 

  Steklý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí modelu mostového jeřábu s příslušnou elektrovýzbrojí. V prvé řadě je v práci popis reálného jeřábu a jeho částí. Dále obsahuje popis vlastního teoretického návrhu modelu jeřábu. A ...
 • Laditelný kmitočtový filtr pro laboratorní účely 

  Dokoupil, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním dostupných aktivních univerzálních kmitočtových filtrů a následně návrhu univerzálního kmitočtového filtru 2. řádu. Univerzální filtr bude obsahovat filtry typu dolní propust (DP), ...
 • Softwarový model automyčky 

  Zborovský, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vztahující se k portálovým mycím linkám a jimi vykonávanými procesy, systémy pro řízení, SCADA systémy pro řízení a vizualizaci, komunikaci mezi řídícím PLC a SCADA systémem. ...
 • Zpracování EOG signálu pomocí platformy Arduino 

  Typovský, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá snímáním a zpracováním EOG signálu. Zpracováním se rozumí zobrazení signálu EOG a detekce pohybu očí. V teoretické části je nejprve popsán se vznik a vlastnosti EOG signálu. Dále jsou popsány ...
 • Koloběžka s BLDC pohonem 

  Doležal, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonné jednotky pro přenosnou skládací koloběžku. Jako pohon je použit BLDC motor. V práci je navržena elektronika pro senzorové řízení. Je použita six-step metoda komutace. V praktické ...
 • Automatická detekce osy páteře v 3D CT datech 

  Hříbková, Veronika
  Práce se zabývá tématem automatické detekce osy páteře v 3D CT datech. Teoretická část pojednává o základních principech zpracování obrazů a zaměřuje se na problematiku sběru a zpracování medicínských obrazových dat, ...
 • Metoda pro subjektivní hodnocení směru přicházejícího zvuku pro systémy objektově založeného audia 

  Hořák, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice subjektivního hodnocení přicházejího zvuku. V práci jsou zhodnocena praktická měření akustických a elektroakustických parametrů místnosti a reproduktorů a řešeny jejich úpravy. ...
 • Zvyšování jmenovité hodnoty proudu spínacích přístrojů s tepelnou vypínací spouští 

  Trubák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá bimetalovými tepelnými spouštěmi jističů. Pozornost je zaměřena především na vliv okolní teploty na funkci této tepelných spouští. V druhé kapitole se tato práce věnuje tepelným a dynamickým ...
 • Měření a analýza postoje 

  Šalamoun, Jan
  Téma této bakalářské práce je Měření a analýza postoje. Měření je prováděno pomocí tlakové podložky Nintendo WII Balance Board a tlakového pásu od firmy Zebris. V první části jsou vysvětleny základní pojmy a parametry ...
 • Vývoj aplikací pro MCU/ARM 

  Pavlík, Radim
  Tato bakalářská práce se soustředí na možnosti a samotný vývoj aplikací pro mikrokontroléry struktury ARM v jednotném prostředí Mbed. Součástí práce je soubor ukázkových programů kteréžto mají sloužit studentům k seznámení ...
 • Grafické zpracování výsledků simulací reaktoru VVER 1000 

  Kiš Bandi, Peter
  Táto bakalárska práca popisuje konštrukciu aktívnej zóny jadrového reaktora VVER 1000 a zaoberá sa spracovaním výsledkov z výpočtov neutrónového kódu PARCS v rozhraní SNAP. V dnešnej dobe je pri návrhu alebo zmenách na ...
 • Vlnově selektivní přepínání 

  Sikora, Vojtěch
  Přepínání optických okruhů je neustále se rozrůstajícím oborem optických sítí. Se vzrůstající potřebou optického přenosu jsou jedinou možností jak vytvořit flexibilní a efektivní síť softwarově definované sítě. Tato ...
 • Metody lokalizace zajímavých bodů u proudové analýzy 

  Vaněk, Stanislav
  V současnosti je zapotřebí klást na kryptografická zařízení stále větší nároky kvůli narůstajícímu počtu zneužití. Z tohoto důvodu je nutné znát principy zabezpečení a jejich nedostatky. Tato práce se zabývá metodou ...
 • Automatizace měření hluků se zvukoměrem XL2 

  Švihálek, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením hluku, charakterizuje používané veličiny a nejistoty způsobené měřením těchto veličin. Cílem je vytvoření aplikace, která zautomatizuje měření hlukoměrem XL2. Automatizace bude ...