• Manipulátor pro robot KAMBot 

    Popovský, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí malého robotického manipulá- toru pro robot KAMBot za využití 3D tiskárny. Součástí práce je i tvorba řídící jednotky a potřebné elektroniky s podporou komunikace přes ...
  • Návrh řízení a konstrukce robotické ruky 

    Sobota, David
    Práce se zabývá návrhem a vytvořením robotické ruky včetně programu pro desku řízení a PC aplikací pro objektové programování. Řeší, jak vhodně propojit počítač s deskou a jak vytvořit grafické rozhraní pro programování ...