Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh řídicí elektroniky 3D tiskárny 

    Grossmann, David
    Baklářská práce se zabývá řešením elektroniky pro 3D tiskárnu projektu RepRap. V teoretické části je obecně popsána technologie 3D tisku, materiály, které se při tisku používají. Největší část práce je věnována návrhu ...