Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh datových sítí poskytovatelů připojení k Internetu 

    Vodehnal, Stanislav
    Tato bakalářská práce se zabývá technikami pro návrh datových sítí. Jsou zde popsány skupiny protokolů STP a virtuálních sítí VLAN, které jsou v dnešní době stále hodně používané. Dále jsou zde popsány moderní techniky pro ...