Now showing items 1-2 of 2

  • Ověření vlastností standardu WiFi IEEE 802.11n 

    Alexa, Jan
    Tato bakalářská práce je zaměřená na seznámení se se standardem WiFi - IEEE 802.11 obecně. Hlubší zaměření se věnuje moderním standardům ‘n’ a ‘ac’, kde jsou prezentovány hlavní rozdíly a inovace oproti starším standardům ...
  • Ověření vlastností standardu WiFi IEEE 802.11n 

    Alexa, Jan
    Tato bakalářská práce pojednává o bezdrátových systémech standardu IEEE 802.11. V práci jsou vysvětleny základní pojmy a principy, týkající se digitálních bezdrátových systémů. Práce je strukturovaná do 4 tematických celků, ...