Now showing items 1-2 of 2

  • Audio A/D a D/A převodník pro laboratorní výuku 

    Raszka, Dan
    Tato práce se zabývá návrhem laboratorního přípravku pro demonstraci vlivu vzorkovací frekvence a kvantizace na chyby převodníku. Součástí této práce je výběr vhodného A/D a D/A převodníku spolu s řídícím procesorem. Dále ...
  • Snímání hmotnosti včelích úlů s dlouhodobou stabilitou 

    Vozdecký, Martin
    Semestrální práce se zabývá návrhem stabilního systému měření hmotnosti včelího úlu. Práce vyhodnocuje vhodné typy hmotnostních snímačů a jejich vliv na stabilitu měření. Hlavní část práce je vlastní návrh elektronické ...