Now showing items 1-2 of 2

  • Měření veličin pro meteorologii 

    Škorpík, Daniel
    Tato bakalářská práce pojednává o základních meteorologických veličinách, zejména o proudění vzduchu a teplotě. Tyto veličiny jsou měřeny za pomocí anemometru, který využívá odporových senzorů, konkrétně se jedná o dva ...
  • Realizace zařízení pro řízení teplotní komory 

    Obšil, Martin
    Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu zařízení pro řízení teplotní komory. V první části jsou nastíněny jednotlivé typy možností regulace výkonu zátěže. V druhé části práce jsou přiblížena keramická infračervená ...