Now showing items 1-1 of 1

  • Střídavý měnič napětí 

    Bérceš, Erik
    Bakalárska práca sa zaoberá striedavým meničom napätia so vstupným napätím Uin = 50 V a výstupným prúdom Iout = 5 A riadeným pomocou procesoru Arduino. V práci sú obsiahnuté teoretické poznatky o striedavom meniči napätia, ...