Now showing items 1-1 of 1

  • Prostorový ovladač 

    Hrubý, Lukáš
    Předkládaná práce se zabývá problematikou snímání polohy zařízení v prostoru, zpracování dat o jeho poloze a odesílání těchto dat dále do koncového zařízení. V rámci této práce bude vytvořen prostorový ovladač, který bude ...