Now showing items 1-3 of 3

 • Framework pro tvorbu testů 

  Havelka, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem WPF aplikace určené k tvorbě, vyhodnocování a průchodu testů v prostředí .NET frameworku. Zdrojové kódy jsou psány v jazyce C# . První část práce se zabývá teoretickým popisem vývojového prostředí ...
 • Malý programovatelný napájecí zdroj 

  Čech, Jonáš
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí kompaktního spínaného napájecího zdroje malého výkonu, napájeného z USB rozhraní. Zdroj umožňuje nastavit výstupní napětí v rozsahu 0 V až 16 V a má nastavitelné proudové omezení. Návrh ...
 • Webová aplikace pro monitorování procesu výroby 

  Foltýnová, Veronika
  Obsah mé práce je zaměřen dvěma hlavními směry. V prvních třech kapitolách jsou shrnuty teoretické poznatky, na jejichž základě bude vytvořena webová aplikace a v poslední kapitole bude rozebrána samotná aplikace. Nejprve ...