Now showing items 1-2 of 2

  • Automatický výpočet relativní orientace dvou kamer 

    Adámek, Daniel
    Při určování relativní orientace dvou kamer z dvojice snímků je potřeba porozumět širokému spektru oborů. Proto byl v této práci nastíněn princip metod detekujících a popisujících významné body v obraze a jejich následné ...
  • VST plug-in modul pro řízení dynamiky zvukového signálu 

    Zoň, Robin
    Cílem této bakalářské práce je realizace efektů pro úpravu dynamiky signálu. Práce zahrnuje čtyři základní dynamické efekty – kompresor, expander, limiter a šumovou bránu. První část práce zahrnuje vypracování efektů v ...