Now showing items 1-1 of 1

  • Femtosekundové lasery a jejich aplikace 

    Oškera, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá teoretickou částí definicí laseru, jeho vlastnostmi a použitím v praxi. Práce popisuje základní princip laserového paprsku, s ním související jednotlivé typy laserů a porovnání s běžným zdrojem ...