Now showing items 1-1 of 1

  • Platforma pro subjektivní hodnocení video sekvencí 

    Srnec, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá subjektivním hodnocením kvality videosekvencí. V první kapitole jsou obecně popsány použité moderní kodeky H.264, H.265, VP8 a VP9. V další části se rozebírají čtyři metody pro subjektivní ...