Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rozsáhlých bezdrátových sítí dle standardu IEEE 802.11 

    Hlavatý, Josef
    Tato bakalářská práce je zaměřena na bezdrátové sítě standardu IEEE 802.11 a jejich použití v rozsáhlých bezdrátových sítích. V první části bakalářské práce jsou teoreticky rozebrány bezdrátové přenosy a nejznámější doplňky ...