Now showing items 1-3 of 3

 • Průzkum trhu výkonových polovodičových součástek 

  Jankovský, Martin
  Hlavním tématem práce jsou moderní výkonové polovodičové součástky. Jsou diskutovány i rozvíjející se materiály s velkou šířkou zakázaného pasu a jejich elektrické vlastnosti. Práce je pak zaměřena na tyto moderní součástky, ...
 • Střídač pro vysokootáčkový asynchronní motor 

  Veselý, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silové části frekvenčního měniče. Popisuje obecnou teorii asynchronního motoru a výkonové elektroniky z hlediska pulsních měničů. Pro zadané parametry jsou vybrány vhodné součástky, které ...
 • Víceúčelový zdroj pro napájení galvanizační lázně 

  Pinďák, Michal
  Cílem této bakalářské práce je praktický návrh víceúčelového napájecího zdroje pro galvanizační lázeň. V teoretické části práce jsou uvedeny jednotlivé technologické procesy galvanizace, na které je nutné parametry zdroje ...