Now showing items 1-2 of 2

  • Automatické testování 10GbE zařízení 

    Avramović, Nikola
    Tato práce se zabývá návrhem modelu pro funkční verifikaci a návrhem syntetizovatelného testru 10Gb Ethernet zařízení, které používají XGMII rozhraní. Pro popis modelu je použit programovací jazyk VHDL. Práce zahrnuje ...
  • Separace informací z webových stránek 

    Caha, Tomáš
    Tato práce se věnuje problematice separace informací z webových stránek vybraných geolokačních služeb. Jsou shrnuty používané metody geografické lokalizace síťových zařízení a množství údajů poskytovaných vybranými volně ...