Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení kvalitativních parametrů služeb v datových sítích 

    Gregor, Lukáš
    Bakalářská práce pojednává o problematice QoS v IP sítích. O technologiích pro zajištění kvality služeb, které je nezbytné implementovat v dnešních IP sítích díky velkému nárůstu datových toků. Bakalářská práce je orientována ...