Now showing items 1-1 of 1

  • Havárie lehkovodních reaktorů 

    Bejček, Patrik
    Tato bakalářská práce se zabývá popisem vybraných částí primárního a sekundárního okruhu jaderné elektrárny s reaktory VVER-440. Dále práce popisuje jadernou bezpečnost, její jednotlivé faktory, a také stupnici INES. ...