Now showing items 1-2 of 2

  • Manažer hesel s architekturou klient-server 

    Myška, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá implementací manažeru hesel s architekturou klient-server. Základem práce je návrh uživatelského rozhraní klientské části, používaných klíčů, vzdálených metod, serveru a jeho databáze, výběr ...
  • Platforma pro subjektivní hodnocení video sekvencí 

    Srnec, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá subjektivním hodnocením kvality videosekvencí. V první kapitole jsou obecně popsány použité moderní kodeky H.264, H.265, VP8 a VP9. V další části se rozebírají čtyři metody pro subjektivní ...