Now showing items 1-1 of 1

  • Manažer hesel s architekturou klient-server 

    Myška, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá implementací manažeru hesel s architekturou klient-server. Základem práce je návrh uživatelského rozhraní klientské části, používaných klíčů, vzdálených metod, serveru a jeho databáze, výběr ...