Now showing items 1-1 of 1

  • Distribuované optické senzorické systémy 

    Dorazin, David
    Tato bakalářská práce řeší možnosti využití optického vlákna jako senzoru. V úvodu práce jsou popsány základní principy přenosu signálu v optickém vlákně, optické vlákno a jeho lineární a nelineární parametry. Dále se práce ...