Now showing items 1-1 of 1

  • Nízkoúrovňové čtení dat z pamětových úložišť 

    Šalko, Jaroslav
    Tématem této práce je obnova dat z vybraných typů paměťových úložišť. Práce se dá rozdělit na dvě teoretické a jednu praktickou část. Teorie v první části vysvětluje strukturu vybraných paměťových médií a popisuje, jak ...