Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh modelu Savoniova rotoru 

    Sedlačko, Jozef
    Veterná energetika patrí v poslednom desaťročí k rýchlo rozvíjajúcim odvetviam výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Savoniov rotor ako malý veterný zdroj bol rovnako ako ostatné zdroje podrobený skúmaniu a inováciám. ...