Now showing items 1-1 of 1

  • Piezoelektřina v technické praxi 

    Škarabelová, Lenka
    Bakalářská práce se věnuje prostudování principu a možnosti využití piezoelektrického jevu. Jelikož využití piezoelektrického jevu v elektrotechnice je velmi rozsáhlé, hlavní zaměření je tu kladeno na možnosti využití ...